Cyngor sir yn agor fferm solar newydd

  • Cyhoeddwyd
Paneli solar
Disgrifiad o’r llun,
Bydd modd i ddefaid bori o amgylch ac o dan y paneli solar, yn ôl y cyngor

Bydd fferm solar newydd yn cael ei hagor yn ardal Wrecsam ddydd Mercher.

Fferm Solar Legacy ydi'r unig fferm o'i bath sydd yn cael ei rhedeg gan awdurdod lleol yng Nghymru.

Cyngor Sir Wrecsam sydd yn gyfrifol am y cynllun, ar dir gerllaw Fferm Berthengron, Rhosllannerchrugog.

Mae'r prosiect sy'n werth £2.5m wedi ei leoli ar safle sydd mor fawr â thua 15 o gaeau pêl-droed, ac mae'n cynnwys tua 8,800 o baneli 300-wat, ac yn cynhyrchu digon o drydan i bweru 700 o gartrefi am flwyddyn.

Mae natur y fferm solar, gyda bylchau rhwng y modiwlau solar, yn gadael 70% o'r tir i'r tirfeddiannwr barhau i adael i ddefaid bori.

Cwmni Nwy Prydain oedd y prif gontractwr, ac mae'n gyfrifol am adeiladu, comisiynu a chynnal y safle.

'Cost-effeithiol'

Cyn yr agoriad swyddogol, dywedodd y Cynghorydd Neil Rogers, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Wrecsam:

"Mae'r gwelliant mewn technoleg solar ynghyd â chostau sy'n lleihau'n barhaus yn golygu bod y math gwyrdd iawn hwn o ynni yn awr yn dod yn un mwy cost-effeithiol.

"Cyngor Wrecsam yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru, a dim ond y trydydd yn y DU, i fod yn berchen ar fferm solar a'i gweithredu. Bydd y trydan a gynhyrchir yn cael ei fwydo i mewn i'r Grid Cenedlaethol ac o ganlyniad yn cynhyrchu incwm i'r cyngor."