Hunanladdiad yn dilyn ymosodiad

Ceri Linden Image copyright Heddlu Sir Gaer
Image caption Ceri Linden

Mae crwner wedi cofnodi bod dynes o Fae Colwyn wedi lladd ei hun ar ôl iddi gael ei threisio gan yrrwr tacsi ffug. Cafodd y dyn ei garcharu'n ddiweddarach o ganlyniad i dystiolaeth fideo'r ddynes.

Fe aeth Ceri Linden i mewn i dacsi ar noson allan yng Nghaer ar 10 Awst y llynedd, ond roedd y cerbyd yn cael ei yrru gan Mansood Mansouri, aeth â hi i'w gartref ac ymosod arni.

Ddydd Mercher fe glywodd y cwest yn Llandudno ddatganiad gan fam Ceri, ei bod wedi dod o hyd i'w merch yn eistedd ar gadair yng nghartref y teulu ym Mochdre ychydig ddyddiau ar ôl i Ceri roi tystiolaeth ar gamera i Heddlu Sir Caer am yr ymosodiad.

Dywedodd Ceri wrth ei mam, Eleri Linden, ei bod yn ei charu a'i bod wedi cymryd 100 o dabledi Proponalol. Galwodd Mrs Linden y gwasanaethau brys, ac fe gafodd Ceri ei chludo i'r ysbyty lle bu farw.

Image copyright Heddlu Sir Gaer
Image caption Cafodd Masood Mansouri, 33, ei garcharu am 13 mlynedd am gipio a threisio Ceri Linden

Gorddos tabledi

Dywedodd y crwner Nicola Jones bod archwiliad post mortem yn dangos mai'r unig beth allai fod wedi achosi ei marwolaeth oedd y tabledi. Roedd hi wedi cymryd pum gwaith mwy na'r dôs arferol. Dywedodd y crwner hefyd fod yr hyn yr oedd Ceri wedi dweud wrth ei mam yn ystod y sgwrs cyn ei marwolaeth yn dangos fod ganddi fwriad i ladd ei hun, a'i bod wedi cymryd y tabledi'n wirfoddol.

Esboniodd Nicola Jones ei bod yn deall fod Mrs Linden yn pryderu am yr amser yr oedd wedi ei gymryd i'r ambiwlans gyrraedd ei thŷ a phryderon y gallai'r canlyniad fod wedi bod yn wahanol petai'r ambiwlans wedi cyrraedd o fewn y targed disgwyliedig o wyth munud.

Dywedodd wrth Mrs Linden ei bod wedi nodi ei phryderon, ond nad oedd gan y llys y grym i ymchwilio i'r mater. Dywedodd hefyd ei bod yn deall fod Mrs Linden yn parhau i ymchwilio i'r pryderon hynny ar ei liwt ei hun.