Angen gwneud mwy i atal gwaharddiadau disgyblion

  • Cyhoeddwyd
DisgyblFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Estyn wedi galw am gydweithio i atal plant rhag gadael addysg llawn amser

Mae angen gwneud mwy i atal disgyblion bregus rhag cael eu gwahardd o'r ysgol, yn ôl y corff rheoleiddio addysg, Estyn.

Mae'r corff wedi galw ar awdurdodau lleol, ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion (UCDau) i weithio gyda'i gilydd i atal plant rhag gadael addysg llawn amser.

Mewn adroddiad, fe bwysleisiodd Estyn "darpariaeth anghyson mewn UCDau".

Dywedodd prif weithredwr Estyn Meilyr Rowlands bod angen "strategaeth effeithiol" i ddelio â'r broblem.

"Er ein bod ni wedi gweld arfer da mewn UCDau, mae angen i bob un o'r rhanddeiliaid wneud mwy o hyd i wneud yn siŵr bod strategaethau effeithiol ar waith i helpu disgyblion sy'n agored i niwed mewn lleoliadau ysgol a thu allan iddynt," meddai.

"Mae darpariaeth addysg ar draws y sector UCDau yn anghyson, ond mae'r enghreifftiau o arfer dda yn yr adroddiad heddiw o UCDau, ysgolion ac awdurdodau lleol, yn gallu cael eu defnyddio i helpu i wella deilliannau ar gyfer disgyblion."

Fe wnaeth yr adroddiad bwysleisio "arfer da" yng Ngheredigion ble nad oes disgybl wedi cael ei wahardd yn barhaol ers chwe blynedd.