Dileu tocyn parcio gan warden

  • Cyhoeddwyd
Tocyn

Mae gyrrwr wedi derbyn ymddiheuriad gan Gyngor Gwynedd ar ôl cael tocyn parcio.

Dywed y cyngor na chafodd y tocyn ei ddileu am resymau ieithyddol, ond maen nhw'n ymddiheuro am beidio a delio gyda'r achwynwr drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywed adroddiad fydd gerbron Pwyllgor Iaith y cyngor ddydd Iau bod adran reoleiddio'r cyngor wedi ymddiheuro, ac fe gafodd y tocyn ei ddileu o achos "amgylchiadau arbennig" yr achwynwr ar y pryd.

Yn ôl polisi iaith y cyngor mae gan bob aelod o'r cyhoedd yr hawl i dderbyn neu ddefnyddio holl wasanaeth y cyngor, ac i drafod gyda'r cyngor, yn yr iaith y maen nhw'n ei ddewis - boed hynny'n Gymraeg neu Saesneg.

Mae'n rhaid i bob aelod o staff sy'n dod i gysylltiad uniongyrchol gyda'r cyhoedd fod yn ddwyieithog ac yn gallu ymateb i ymholiadau yn eu maes yn rhugl yn y ddwy iaith.

Mae 65% o drigolion Gwynedd yn siarad Cymraeg, o gymharu gyda 19% ar gyfartaledd drwy weddill Cymru.