Cwmni'n cyfaddef cyhuddiad wedi marwolaeth ffatri

  • Cyhoeddwyd

Mae cwmni o ogledd Cymru wedi cyfaddef cyhuddiad iechyd a diogelwch wedi marwolaeth dyn gafodd ei wasgu mewn ffatri.

Roedd disgwyl i'r achos yn erbyn Morgan Technical Ceramics o Riwabon gael ei glywed yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Iau, ond fe wnaeth bargyfreithiwr bledio'n euog ar ran y cwmni cyn yr achos.

Fe wnaeth y cwmni gyfaddef i fethu sicrhau iechyd a diogelwch gweithwyr, gan gynnwys y diweddar Christopher Michael Williams, ym mis Rhagfyr 2013.

Bu farw Mr Williams, 51 o Acrefair ger Wrecsam, o'i anafiadau ar ôl cael ei daro gan beiriant gwasgu oedd yn pwyso rhwng 1,000 a 1,500 cilogram.

Fe gafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei gofnodi mewn cwest i'w farwolaeth.

Rhoddodd y barnwr Rhys Rowlands amser i'r erlyniad ymateb, ac fe all y cwmni gael eu dedfrydu ym mis Medi.