Dyn o Wynedd yn euog o dreisio dynes bum gwaith

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Ian Clifford Jones wedi 'targedu' y ddynes ganol oed

Mae dyn 47 oed o Wynedd wedi cael gwybod ei fod yn wynebu cyfnod "sylweddol" dan glo ar ôl i reithgor ei gael yn euog o dreisio dynes bump o weithiau.

Dywedodd yr erlyniad bod Ian Clifford Jones o Benygroes wedi ymosod ar ddynes oedd yn "arbennig o agored i niwed".

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Jones wedi "targedu" y ddynes ganol oed.

Dywedodd y Cofiadur Geraint Walters: "Mae'n rhaid i mi roi adlewyrchiad aeddfed o'r achos yma. Bydd y ddedfryd yn un sylweddol."

Fe gafodd Jones ei gadw yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu ddydd Gwener.