Cadeirydd cefnog CPD Casnewydd yn gadael yn ddi-rybudd

  • Cyhoeddwyd
Les ScaddingFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae cadeirydd Clwb Pêl-droed Casnewydd, Les Scadding, wedi gadael y clwb yn ddirybudd.

Enillodd Scadding a'i wraig £45.5m yn loteri Ewrop yn 2009, ac fe gymerodd drosodd yn gadeirydd Casnewydd ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Ers hynny, mae o wedi buddsoddi £1.25m, gan weld y clwb yn ennill dyrchafiad i'r Ail Adran drwy gemau ail-gyfle y Gyngres yn 2013.

Daeth i'r amlwg yn ddiweddar ei fod yn bwriadu lleihau ei fuddsoddiad ariannol, ond mynnodd fis yn ôl fod ei ymroddiad a'i gefnogaeth yr un mor gryf ac erioed.

Cyhoeddodd ei ymadawiad mewn llythyr agored i gefnogwyr Casnewydd.

Gwerthu cyfranddaliadau

"Rydw i'n gadael yn gwybod fy mod i wedi cyfrannu tuag at ddyrchafiad a datblygiad y clwb, ac mi fyddai wrth gwrs yn parhau i gefnogi o'r cyrion," meddai.

"Rydw i wedi dewis gadael rŵan, cyn cychwyn y tymor, er mwyn rhoi cyfle i'r cadeirydd newydd, y bwrdd, y tîm a'r clwb yn gyffredinol i roi trefn ar bethau ac i osgoi aflonyddwch diangen yn ystod y tymor."

Ategodd ei fod wedi bod methu taro bargen er mwyn gwerthu ei gyfranddaliadau yn ddiweddar.

"Mae'n rhaid i bopeth da ddod i ben ond rydw i eisiau pwysleisio mai braint ac anrhydedd oedd cael bod yn rhan o hanes Clwb Pêl-droed Casnewydd ac rydw i'n dymuno'r gorau i'r clwb ac i'w geidwaid," meddai.

Mewn datganiad, dywedodd y clwb ei bod nhw ddiolchgar am yr "amser, ymroddiad ac ymdrech" mae Scadding wedi ei gyfrannu.