Damwain A470 Dolgellau: Dedfryd ohiriedig

Cyhoeddwyd
Cyffordd yr A470Ffynhonnell y llun, Louise Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Mae pobl leol wedi poeni am ddiogelwch y gyffordd ger Dolgellau

Mae gyrrwr 64 oed darodd feic modur gan ladd y gyrrwr ym mis Gorffennaf y llynedd wedi cael dedfryd o garchar wedi'i gohirio.

Clywodd ynadon Dolgellau bod Ian David Ness o Newcastle wedi drysu gyda threfn newydd y ffyrdd ar y gyffordd rhwng yr A470 a'r A494 ger Dolgellau.

Plediodd yn euog i ladd Kevin Haddock trwy yrru'n ddiofal.

Ym mis Tachwedd 2014, bu protest gan drigolion lleol oedd yn poeni am ddiogelwch ar y gyffordd ar ffordd osgoi Dolgellau.

Dywedodd yr erlynydd Wyn Jones bod Mr Ness yn berchen tŷ haf ger Harlech ac wedi teithio i ogledd Cymru sawl gwaith, ond nad oedd wedi defnyddio'r ffordd ers tro.

Ychwanegodd bod profion yr heddlu wedi dangos y byddai Mr Ness wedi cael 21 eiliad i weld gyrrwr y beic modur, ond nad oedd wedi gwneud gan honni bod yr haul wedi ei ddallu am ychydig.

Disgrifiad o’r llun,
Bu rhai o drigolion yr ardal yn protestio am ddiogelwch y gyffordd ym mis Tachwedd y llynedd

Wrth ei amddiffyn dywedodd Nicholas Syfret QC bod y ffordd yn un beryglus a bod ffigyrau damweiniau ar y gyffordd dros gyfnod cymharol fyr yn dangos hynny.

Roedd Mr Syfret yn dadlau y dylai'r drosedd gael ei thrin fel un o'r categori isaf, ond gwrthod hynny wnaeth cadeirydd yr ynadon Elfed ap Gomer, gan ddweud bod y drosedd wedi croesi'r trothwy o ddedfryd o garchar.

Cafodd Mr Ness ei ddedfrydu i 26 wythnos o garchar wedi'i gohirio am ddwy flynedd. Fe gafodd ei wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd yn ogystal.

Mae goleuadau traffig gafodd eu gosod ar y gyffordd ym mis Mawrth 2014 yn dal yn eu lle, ac mae'r gweinidog trafnidiaeth Edwina Hart wedi addo y bydd cylchfannau yn cael eu gosod yno maes o law.