Fandaliaid yn difrodi ceir cebl sydd newydd agor

ceir ceblau Image copyright Geograph

Mae system car cebl newydd ym Mlaenau Gwent wedi gorfod cau i'r cyhoedd ddwywaith ychydig ddyddiau ar ôl agor - ar ôl iddynt gael eu targedu gan fandaliaid.

Mae'r ceir gwerth £2.5 miliwn yn cysylltu sgwâr canol tref Glynebwy gyda'r Gweithfeydd - hen safle'r gwaith dur.

Fe gymerodd hi flwyddyn i adeiladu'r system, a dim ond ddydd Mercher diwethaf fe'i hagorwyd.

Fe ymosododd fandaliaid ar y system rheoli'r drysau ar un achlysur, tra cafodd y synwyryddion diogelwch eu haflonyddu mewn digwyddiad arall.

"Hyd yma, mae dau achlysur gwahanol wedi bod pan oedd yn rhaid i'r ceir gau i lawr oherwydd ymddygiad defnyddwyr," cadarnhaodd swyddog o gyngor Blaenau Gwent, sy'n gyfrifol am weithredu'r ceir.

Dywedodd y cyngor fod timau yn yr ardal yn cynnal patrolau rheolaidd o'r ceir, ac mae'r ardal hefyd yn cael ei monitro rownd y cloc gan gamerau teledu cylch cyfyng.

Mae'r ceir, sy'n gallu cludo 22 o bobl ar un tro, yn ddi-griw ac yn cael eu gyrru gan y defnyddwyr eu hunain.

Mae'n teithio 140 troedfedd (43m) rhwng dwy orsaf.