Gweithiwr iechyd yncael ei charcharu am ddwyn

Cyhoeddwyd
Jacqueline PerryFfynhonnell y llun, Athena

Mae gweithiwr iechyd wedi ei charcharu am 16 mis, wedi iddi gyfaddef naw cyhuddiad o ddwyn gan gleifion canser oedd yn yr ysbyty.

Roedd Jacqueline Perry, 49 oed o Dreforys, wedi cyfaddef dwyn arian, meddyginiaeth a gemwaith gan gleifion oedd yn lled-ymwybodol yn Ysbyty Treforys.

Digwyddodd y troseddau pan oedd Perry yn gweithio yn yr ysbyty rhwng Tachwedd 2014 ac Ionawr 2015.

Mewn gwrandawiad blaenorol, clywodd ynadon bod Perry wedi dwyn tair modrwy aur werth £1,800 gan Nancy Thomas, oedd yn 89 oed ac yn dioddef o ganser.

Clywodd y llys yn ystod yr achos bod Perry hefyd wedi dwyn modrwy aur gan glaf oedd yn dioddef o ganser y stumog, a waledi yn cynnwys arian gan gleifion eraill ar y ward.

Dywedodd y barnwr, Y Cofiadur Christopher Clee QC:

"Mae Ward G yn ward lawfeddygol. Mae'r cleifion yn sâl iawn. Mae'r mwyafrif yn oedrannus ac yn fregus.

"Mae hon yn wir yn drosedd ffiaidd... Rydych wedi dod ag anfri ar yr holl broffesiwn."