Dyn yn yr ysbyty wedi damwain tractor Sir Gaerfyrddin

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei gludo i'r ysbyty ar ôl cael ei ryddhau o dractor wedi damwain yn Sir Gaerfyrddin.

Digwyddodd y ddamwain am tua 19:30 ger Cynwyl Elfed, pan aeth y tractor i lawr llethr.

Roedd rhaid i'r Gwasanaeth Tan ddefnyddio offer torri hydrolig a winsh i ryddhau'r dyn.

Cafodd ei drin gan barafeddygon cyn cael ei gludo i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin. Nid oes mwy o fanylion am ei anafiadau.

Mae ffordd yr A484 ar gau i'r ddau gyfeiriad ger lleoliad y digwyddiad.