Marwolaethau: Heddlu'n ymchwilio yng Nghas-gwent

  • Cyhoeddwyd
Ruffets Close
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y tŷ yn cael ei rentu, yn ôl pobl leol

Mae'r heddlu yn ymchwilio ar ôl darganfod dyn 52 mlwydd oed a dynes 35 mlwydd oed yn farw mewn tŷ yng Nghas-gwent.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i gyfeiriad yn Ruffets Close yn y dref am 11:52 fore Gwener, 19 Mehefin.

Mewn datganiad, dywedodd yr heddlu bod ymchwiliadau'n parhau i ddarganfod yr amgylchiadau tu ôl i'r marwolaethau, sy'n cael eu trin fel rhai anesboniadwy.

Tydi'r heddlu ddim yn edrych am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae blodau wedi cael eu gadael yng ngardd y tŷ, oedd yn cael ei rentu yn ôl pobl leol.

Dywedodd cymdogion eu bod wedi eu synnu wrth weld gymaint o heddlu yno ddydd Gwener, ond nad oedden nhw adnabod y rheini fu farw.

"Ardal ddistaw ydi hon fel arfer," meddai un dyn.