Cefnogaeth i fusnesau cymdeithasol

antur stiniog
Image caption Mae Antur Stiniog ymhlith cannoedd o fentrau cymdeithasol yng Nghymru

Mae cynllun, sy'n golygu bod busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn creu 500 o swyddi, yn cael ei lansio'n ddiweddarach.

Mae'r £11m - o gronfeydd Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru - yn helpu sefydlu prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru.

Bydd y prosiect yn cynnig cymorth i fusnesau cydweithredol a mentrau cymdeithasol er mwyn iddyn nhw ehangu.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt AC: "Mae'r sector yn chwarae rôl bwysig o ran cefnogi economïau lleol, yn enwedig mewn ardaloedd dan anfantais.

'Cefnogi'

"Rwy'n falch iawn y bydd y buddsoddiad hwn yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru yn helpu i gefnogi a datblygu'r sector er mwyn iddi barhau i wneud cyfraniad gwerthfawr."

Dywedodd Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Gydweithredol Cymru: "Mae busnesau cymdeithasol yn cynnig swyddi a chyflogaeth mewn nifer o wahanol sectorau, gan weithio hefyd tuag at gyflawni amcanion cymdeithasol a gwneud yn siŵr eu bod yn gallu gwneud elw.

"Rydyn ni'n credu bod potensial mawr i fusnesau cymdeithasol ddatblygu ymhellach yng Nghymru. Maen nhw'n sylfaen i'r economi ehangach ac yn aml yn llenwi'r meysydd nad yw'r sector gyhoeddus yn fodlon eu hystyried ..."

Image caption Y Gweindog Cyllid Jane Hutt AC sy'n cyhoeddi'r cynllun

Cefnogaeth newydd i fusnesau cymdeithasol