Map ad-drefnu cynghorau yn 'allweddol' i'r cyhoedd, medd Carwyn Jones

Carwyn Jones

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi dweud bod hi'n "allweddol" bod pleidleiswyr yn cael cynnig map newydd o'r cynlluniau i ad-drefnu cynghorau.

Dywedodd wrth raglen Sunday Politics Wales ar y BBC fod yn rhaid i'r blaid Lafur gael cynllun manwl ar y newidiadau i lywodraeth leol cyn etholiadau'r Cynulliad flwyddyn nesaf.

Mae Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi cynllun i newid o 22 cyngor i wyth neu naw awdurdod.

Ond mae'r newidiadau wedi cael eu beirniadu gan nifer o arweinwyr cynghorau Cymru, yn ogystal ag aelodau'r blaid Lafur.

Cafodd map yn dangos y ffiniau arfaethedig newydd rhwng cynghorau ei gyhoeddi ddydd Mercher.

Mae'r llywodraeth yn gobeithio gwneud y newidiadau ar ôl etholiadau'r Cynulliad.

Dywedodd Mr Jones mai'r bwriad oedd cynnwys y map yn maniffesto'r blaid Lafur flwyddyn nesaf.

"Yr hyn sy'n allweddol ar ôl dweud bod angen ad-drefnu er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus - a dyna ydi'r bwriad tu ôl i hyn i gyd - ydi creu map sy'n galluogi trafodaeth i ddigwydd," meddai.

"Fedrwn ni ddim mynd i mewn i'r etholiadau gyda dim byd. Mae'n rhaid i ni gael cynnig cadarn er mwyn i bobl Cymru, yr etholwyr, allu gweld beth yn union 'da ni'n bwriadu gwneud."

Image caption Mae disgwyl y byddai opsiwn arall yn cynnwys uno siroedd Conwy a Dinbych gan greu naw awdurdod lleol

Y cynghorau posib newydd yng Nghymru

  • Cyngor 1 - Gwynedd, Môn a Chonwy
  • Cyngor 2 - Sir y Fflint, Wrecsam, Sir Ddinbych
  • Cyngor 3 - Powys
  • Cyngor 4 - Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion
  • Cyngor 5 - Abertawe, Castell-nedd Port Talbot
  • Cyngor 6 - Pen-y-bont, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful
  • Cyngor 7 - Caerdydd, Bro Morgannwg
  • Cyngor 8 - Caerffili, Blaenau Gwent, Casnewydd, Mynwy a Thorfaen