Map ad-drefnu cynghorau yn 'allweddol' i'r cyhoedd, medd Carwyn Jones

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi dweud bod hi'n "allweddol" bod pleidleiswyr yn cael cynnig map newydd o'r cynlluniau i ad-drefnu cynghorau.

Dywedodd wrth raglen Sunday Politics Wales ar y BBC fod yn rhaid i'r blaid Lafur gael cynllun manwl ar y newidiadau i lywodraeth leol cyn etholiadau'r Cynulliad flwyddyn nesaf.

Mae Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi cynllun i newid o 22 cyngor i wyth neu naw awdurdod.

Ond mae'r newidiadau wedi cael eu beirniadu gan nifer o arweinwyr cynghorau Cymru, yn ogystal ag aelodau'r blaid Lafur.

Cafodd map yn dangos y ffiniau arfaethedig newydd rhwng cynghorau ei gyhoeddi ddydd Mercher.

Mae'r llywodraeth yn gobeithio gwneud y newidiadau ar ôl etholiadau'r Cynulliad.

Dywedodd Mr Jones mai'r bwriad oedd cynnwys y map yn maniffesto'r blaid Lafur flwyddyn nesaf.

"Yr hyn sy'n allweddol ar ôl dweud bod angen ad-drefnu er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus - a dyna ydi'r bwriad tu ôl i hyn i gyd - ydi creu map sy'n galluogi trafodaeth i ddigwydd," meddai.

"Fedrwn ni ddim mynd i mewn i'r etholiadau gyda dim byd. Mae'n rhaid i ni gael cynnig cadarn er mwyn i bobl Cymru, yr etholwyr, allu gweld beth yn union 'da ni'n bwriadu gwneud."

Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl y byddai opsiwn arall yn cynnwys uno siroedd Conwy a Dinbych gan greu naw awdurdod lleol

Y cynghorau posib newydd yng Nghymru

  • Cyngor 1 - Gwynedd, Môn a Chonwy
  • Cyngor 2 - Sir y Fflint, Wrecsam, Sir Ddinbych
  • Cyngor 3 - Powys
  • Cyngor 4 - Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion
  • Cyngor 5 - Abertawe, Castell-nedd Port Talbot
  • Cyngor 6 - Pen-y-bont, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful
  • Cyngor 7 - Caerdydd, Bro Morgannwg
  • Cyngor 8 - Caerffili, Blaenau Gwent, Casnewydd, Mynwy a Thorfaen