Holi dyn, 43, yn dilyn llofruddiaeth ym Mhencoed

  • Cyhoeddwyd
pencoed

Mae dyn 43 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddio ym Mhencoed, ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafwyd o hyd i gorff dynes 67 oed mewn tŷ yn y dref ddydd Sadwrn.

Mae'r dyn yn cael ei holi mewn gorsaf heddlu ym Mhen-y-bont.

Mae Heddlu De Cymru yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad i ffonio 01656 306099, neu Taclo'r Taclau ar 0800 555111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1500220218.