Dyn yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio ym Mhencoed

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae dyn 43 oed wedi bod yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio dynes ym Mhencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Roedd Mark Lewis Stephens yn Llys Ynadon Pen-y-bont wedi i Rita Stephens, 67 oed, gael ei lladd.

Cafodd yr heddlu eu galw nos Sadwrn.

Mae'r diffynnydd yn wynebu cyhuddiadau o wneud bygythiadau i ladd a bydd yn y ddalfa tan iddo fod yn Llys y Goron Caerdydd fis nesa.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Kath Pritchard: "Mae'r digwyddiad wedi dod â sioc a thristwch i'r gymuned leol ym Mhencoed ac fe hoffwn ddiolch i aelodau'r gymuned honno am eu cefnogaeth ers y digwyddiad trasig hwn.

"Mae teulu Rita Stephens yn derbyn cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn ..."