Esgeuluso plant: 'Angen codi ymwybyddiaeth'

  • Cyhoeddwyd
A child on a swingFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae arolwg gan elusen Action for Children yn dweud fod 35% o oedolion yn pryderu am les plant

Mae hi'n "sgandal" nad yw pobl yn gwybod sut i gael cyngor neu achwyn am achosion o esgeuluso plant, yn ôl elusen.

Mae elusen Action for Children yn dweud bod cynnydd yn nifer yr oedolion yng Nghymru sy'n poeni am les neu ddiogelwch plant sy'n byw yn eu cymdogaeth.

Dangosodd yr arolwg bod 35% o 2,500 o oedolion naill ai'n eithaf pryderus neu'n bryderus iawn.

Ond mae'r elusen yn galw am ymgyrch i godi ymwybyddiaeth gyhoeddus gan nad oes digon o bobl yn gwybod beth yw'r camau sydd angen eu cymryd.

'Problem fawr'

Dywedodd Brigitte Gater, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant Action for Children yng Nghymru: "Ffrindiau, cymdogion, perchennog y siop gornel leol - yr unigolion hyn o fewn cymuned sy'n gallu bod yn hanfodol i ddiogelwch plant, a hynny drwy weithredu ar eu pryderon.

"Er bod y ffigurau hyn yn awgrymu cynnydd calonogol yn ymwybyddiaeth y cyhoedd o esgeuluso plant, mae'n sgandal bod pobl nid yn unig ddim yn gwybod beth i'w wneud pan maen nhw'n meddwl nad yw plentyn yn derbyn y gofal iawn, ond ble i fynd i godi'r pryderon fod y plentyn mewn perygl difrifol chwaith.

"Esgeulustod yw un o'r problemau mwyaf rydyn ni'n ei wynebu, dyma'r prif reswm dros holl atgyfeiriadau amddiffyn plant y gwasanaethau cymdeithasol."

O 2016, mae'n rhaid i staff iechyd a gweithwyr eraill adrodd unrhyw amheuaeth o gam-drin neu esgeuluso plant neu oedolion i'r heddlu, dan ddeddf gafodd ei basio y llynedd.