Gweinidog o blaid adroddiad am hyfforddiant athrawon

  • Cyhoeddwyd
AthroFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Un o argymhellion yr Athro Furlong oedd codi safonau ar gyfer athrawon newydd

Mae'r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi dweud ei fod o blaid casgliadau adroddiad "pellgyrhaeddol" am hyfforddiant athrawon yng Nghymru.

Roedd adroddiad yr Athro John Furlong, a gafodd ei gyhoeddi ym mis Mawrth, wedi dweud bod angen diwygio hyfforddiant athrawon mewn prifysgolion a bod safon y system wedi dirywio yn ystod y 10 mlynedd diwethaf.

Dywedodd y gweinidog fod angen cynllun "pellgyrhaeddol" fyddai'n paratoi "cenhedlaeth newydd o bobl broffesiynol" ar gyfer newid mawr yn y cwricwlwm yn sgil adolygiad Donaldson.

Fe fydd cwrs gradd addysg, fyddai'n para am bedair blynedd, yn cael ei gyflwyno.

"Fel y dywedodd Estyn," meddai, "mae momentwm newydd yn addysg yng Nghymru wedi ei yrru gan ein rhaglen ddiwygio uchelgeisiol gyda'r pwyslais ar godi safonau ..."

Opsiynau

Penododd Mr Lewis yr athro'r llynedd yn Ymgynghorydd Cymru ar gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon, ac fel rhan o'i waith, roedd cais iddo edrych ar y modd y caiff hyfforddiant athrawon ei drefnu yng Nghymru a'r dystiolaeth sydd ar gael o blaid newid.

Yn ei adroddiad fe wnaeth yr Athro Furlong amlinellu cyfres o opsiynau ar gyfer newid, ynghyd â naw o argymhellion allweddol.

Roedd yr argymhellion yn cynnwys codi safonau ar gyfer athrawon newydd a sefydlu 'Bwrdd Achredu Addysg Athrawon' o fewn Cyngor y Gweithlu Addysg.

Mae'r gweinidog wedi comisiynu grŵp cyfeirio mewnol fydd yn creu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a chreu safonau proffesiynol diwygiedig.

Bydd yr Athro Furlong yn cadeirio tasglu fydd yn adolygu meini prawf achredu a bydd adolygiad annibynnol o'r anogiadau ariannol er mwyn sicrhau y bydd yr ymgeiswyr gorau'n cael eu denu i'r alwedigaeth.

Dywedodd y gweinidog: "Bydd y camau rwy'n cyfeirio atyn nhw heddiw a'r cynlluniau i wella sgiliau o dan Y Fargen Newydd yn troi'r argymhellion yn weithredoedd ac yn arwain at athrawon o'r safon ucha yn y dyfodol."