Achos Tesco: 'Dyn yn ymddwyn yn wallgof'

  • Cyhoeddwyd
Zack Davies
Disgrifiad o’r llun,
Mae Zack Davies yn gwadu cyhuddiad o geisio llofruddio

Mae Llys y Goron yr Wyddgrug wedi clywed gan dyst i ymosodiad honedig yn archfarchnad Tesco yn y dre ym mis Ionawr.

Gwadu y mae Zack Davies iddo geisio llofruddio Dr Sarandev Bhambra, deintydd dan hyfforddiant, ond mae'n cyfaddef achosi niwed bwriadol.

Dywedodd Lyndsey Baxter ei bod yn siopa gyda'i mam a'i merch bedair oed pan welodd ddyn yn ymddwyn yn "gwbl wallgof".

Yna, meddai, gwelodd ddyn o dras Asiaidd yn rhedeg yn gyflym, yn taro silff a syrthio ar ei gefn.

"Roedd ei ddwy fraich yn yr awyr yna daeth dyn gwyn, roedd ganddo machete yn ei law dde a morthwyl yn ei law chwith ac yn chwifio nhw yn yr awyr.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr ymosodiad yn archfarchnad Tesco yn Yr Wyddgrug yn Ionawr 2015

"Ar y dechrau, roeddwn yn meddwl eu bod nhw'n chwarae o gwmpas.

'Cyfiawnder'

"Ond yna clywais y dyn gwyn yn gweiddi 'Cyfiawnder i'r gwynion' ac fe soniodd rywbeth am Fwslemiaid ac roedd o'n taro cefn y dyn Asiaidd gyda'r gyllell wrth iddyn nhw redeg.

"Roedd y dyn Asiaidd yn rhedeg drwy'r amser," meddai. "Roedd yna banig yn ei wyneb ... roeddwn yn credu ei fod yn rhedeg am ei fywyd."

Yn ôl yr erlyniad, roedd yr ymosodiad yn ddial am lofruddiaeth y milwr Lee Rigby y tu allan i farics Woolwich yn Mai 2013.

'Pŵer'

Dywedodd tyst arall mewn datganiad ysgrifenedig iddo glywed y geiriau: "Tyrd yma, mae hwn oherwydd Lee Rigby."

Yn ôl datganiad Nigel Sefton, gafodd ei ddarllen i'r llys, fe glywodd y geiriau "Pŵer i'r gwynion" yn cael eu gweiddi.

Dywedodd tyst arall wrth y llys iddo glywed y diffynnydd yn dweud: "Rwy'n gwneud hyn dros y gwynion ..... rwy'n gwneud hyn drosoch chi."

Mae'r achos yn parhau.