Damwain Ffynnongroyw: Dyn mewn cyflwr difrifol iawn

Damwain Image copyright (C) British Broadcasting Corporation

Mae casglwr sbwriel mewn cyflwr difrifol iawn oherwydd damwain yn Ffynnongroyw yn Sir y Fflint ddydd Llun.

Cafodd ei hedfan mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Prifysgol Brenhinol Stoke.

Roedd bws wedi ei daro a chafodd y gwasanaethau brys eu galw am 08:35. Chafodd neb arall ei anafu.

Mae'r heddlu a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio i achos y ddamwain.

Cafodd y ffordd drwy bentref Ffynnongroyw ger Treffynnon ei chau am gyfnod.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101.