Marwolaeth ar draeth: Cariad yn sôn am 'golled drasig'

  • Cyhoeddwyd
Georgina Le FjordFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Dywedwyd bod Ms Le Fjord 18 troedfedd i ffwrdd o'r clogwyn pan gafodd hi ei tharo

Mae dyn wedi sôn am "golled drasig" wrth i'w gariad 23 oed fu farw ar draeth Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg, gael ei henwi.

Fe gafodd Georgina Le Fjord ei lladd ar ôl i greigiau ddisgyn arni o 20 troedfedd o glogwyn.

Ar y pryd roedd hi'n cael picnic wrth ddathlu diwedd ei harholiadau gyda'i ffrind.

Dywedodd ei chariad Paul Biggs, 24: "Roedd hi'n dwlu bod ar lan y môr ond roedd hi yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir.

"Fe fu hi farw'n sydyn. Roedden nhw'n eistedd tua 18 troedfedd i ffwrdd o'r clogwyn. Rydym ni wedi bod yno lawer o weithiau a doedden ni erioed wedi meddwl ei fod yn beryglus.

"Ond yna fe ddisgynnodd un graig fawr ac ychydig o greigiau llai. Fe drodd Martha a gweld y gwaed ar Georgie yn sydyn.

"Fe wnaeth hi bopeth yr oedd yn gallu ei wneud yn cynnwys triniaeth CPR cyn i'r parafeddygon gyrraedd. Ond fe ddywedodd y parafeddygon nad oedd unrhyw obaith."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Georgina Le Fjord gyda'i chariad Paul Biggs

Cafodd Miss Le Fjord ei magu yn Sailsbury yn Lloegr ond fe aeth i deithio dramor gyda Paul Biggs, cyn dod i Gaerdydd lle'r oedd hi'n gobeithio dilyn cwrs gradd ym mis Medi.

Dywedodd Paul: "Roedd Georgie wedi cwblhau arholiad màths Lefel A mewn coleg ac fe aeth y ddwy i'r traeth gyda chi Martha. Roedd hi'n gwneud yr hyn yr oedd yn ei garu pan fu hi farw.

"Wnaeth hi ddim diodde' ac fe aeth hi'n sydyn. Nid ydym ni am i'r ddamwain drasig hon ddylanwadu ar neb i beidio â mynd yno a cherdded ar y traeth. Mae'n le hyfryd ac roedd Georgie yn ei garu".

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru: "Mae hon yn ddamwain drasig. Nid oes unrhyw amgylchiadau amheus ac mae'r crwner wedi ei hysbysu."

Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Georgina Le Fjord ei disgrifio fel "person hapus" oedd yn "caru bywyd"