Heintiau ysgyfaint: Profion cyflymach

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gobeithio y bydd gwaith ymchwil i gyflwr ffibrosis codennog yn trawsnewid miloedd o fywydau.

Yn ôl y criw, fu'n gweithio ynghyd ag ymchwilwyr Ysbyty Prifysgol De Maenceinion, dyw'r ffordd mae'r bacteria sy'n gallu gwaethygu'r cyflwr yn cael ei ganfod heb newid ers mwy na hanner can mlynedd.

"Yn ogystal â bod yn gostus a chymryd cryn amser, mae'r dull yn wallus, ac yn methu mewn 11% o achosion i ddod o hyd i'r bacteria," medd y tîm.

Nawr, mae'r ymchwilwyr wedi cyhoeddi prawf genynnol i ddod o hyd i heintiau yn yr ysgyfaint yn gynt, er mwyn asesu'r bacteria yn fanylach.

Yn ogystal, mae gobaith y bydd y prawf newydd yn galluogi i feddygon rwystro'r haint rhag lledu mewn clinigau ac ysbytai.

Mae ffibrosis codennog yn effeithio ar oddeutu 9,000 o bobl ledled y DU, ac yn gyflwr sy'n effeithio ar yr ysgyfaint gan achosi heintiau bacteria.

'Gwella cyflwr bywyd'

Mae'r Athro Eshwar Mahenthiralingam o Brifysgol Caerdydd wedi bod astudio heintiau ffibrosis codennog ers 20 mlynedd. Mae o'n credu y bydd "diagnosis cywirach yn gwella triniaeth a chyflwr bywyd, ac yn helpu i rai sy'n dioddef oroesi'r cyflwr".

"Yn ymarferol, fe allai'r profion hyn gael eu cynnig yn rhan o'r gwasanaeth iechyd," meddai.

Yn ôl cyfarwyddwr ymchwil a gofal Ymddiriedolaeth Ffibrosis Codennog, Janet Allen: "Mae canlyniadau'r astudiaeth yn dod â gwyddonwyr cam yn agosach at ddarparu ffordd gyflymach o ddod o hyd i'r math o facteria sy'n heintio ysgyfaint pobl â ffibrosis codennog.

"Nawr, mae angen rhagor o waith i weld sut gall y dechneg weithio yn rhan o'r prosesau sydd gennym ni'n barod."