7 o recordiau byd annisgwyl Cymru

  • Cyhoeddwyd
Y pedwar o'r Bala wnaeth goginio cacen gri fwya'r byd, ar Ddydd Gŵyl Dewi, 2014
Disgrifiad o’r llun,
Y pedwar o'r Bala wnaeth goginio cacen gri fwya'r byd ar Ddydd Gŵyl Dewi, 2014

Mae hi wedi bod yn flwyddyn llwyddiannus iawn am recordiau byd yma yng Nghymru. Yn ddiweddar fe osododd Shân Cothi ac Andres Evans record byd am y pellter mwyaf rhwng pobl yn canu deuawd.

Neidio ydi camp Caspa o Forfa Bychan ger Porthmadog. Mi neidiodd Caspa uchder o 1.13 metr gan chwalu'r record byd am naid uchel... i lama.

Ond oes 'na recordiau byd rhyfeddol eraill yn llechu yn llyfrau recordiau Guinness?

Mae Cymru Fyw wedi bod yn pori drwy'r archifau ar eich ran:

1. Cacen Gri fwya'r byd

Mae'r record yn cael ei dal gan bedwar cogydd o'r Bala, greodd gacen gri 1.5 metr o led, oedd yn pwyso 21.7 kilo. Cafodd y gacen ei thorri i 200 o ddarnau a'i gwerthu gan godi dros £800 at achosion da.

Disgrifiad o’r llun,
Sam Wakeling

2. Teithio bellaf ar feic un olwyn mewn diwrnod

Mae'r record ar hyn o bryd yn cael ei dal gan Sam Wakeling, cyn fyfyriwr o Aberystwyth. Fe lwyddodd i seiclo 282 milltir o gwmpas trac ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2007.

Defnyddiodd feic ag iddo un olwyn 36 modfedd o led. Torrodd y record o 235.3 milltir, oedd wedi ei gosod gan seiclwr o Seland Newydd yn 2005.

Disgrifiad o’r llun,
Y sgarff hiraf yn cael ei fesur yn y stadiwm

3. Y sgarff hiraf

Cafodd y record ei gwau gan dîm oedd yn codi arian i hosbis Tŷ Hafan rhwng 2002 a Mehefin 2005.

Pan gafodd y sgarff ei mesur yn Stadiwm y Mileniwm roedd hi'n mesur 54.29 km o hyd.

Petaech chi wedi ei hymestyn hi mi fyddai hi'n ddigon hir i gysylltu Caerdydd â Bannau Brycheiniog.

Llwyddodd yr ymgyrch i godi £60,000 i'r hosbis.

Disgrifiad o’r llun,
Y llinell hiraf o ganiau ym Mhenybont

4. Y llinell hiraf o ganiau diod

Cafodd 6,300 o ganiau pop eu gosod mewn llinell yng Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd hi'n bedair milltir o hyd.

Cafodd y record ei thorri yn 2009 gan y Cyngor Sir er mwyn tynnu sylw at eu hymgyrchoedd ailgylchu.

Gwaith sychedig iawn!

Disgrifiad o’r llun,
Thomas Connors yn ceisio cofio ble mae'r rhwyd!

5. Taflu pêl â chefn at y targed

Taflodd Thomas Connors bêl i gyfeiriad rhwyd pêl fasged 106 o weithiau mewn munud yng nghanolfan chwaraeon Talybont, Prifysgol Caerdydd ar 25 Medi 2014.

Hawdd meddech chi. Ond roedd Thomas wedi gwneud hynny â'i gefn at y targed gan dorri record y byd.

Does dim cofnod o sawl pêl y llwyddodd o i'w rhwydo cofiwch!

6. Y nifer fwyaf i neidio mewn mwd

Cafodd y record am y nifer fwyaf o bobl i gystadlu ym Mhencampwriaeth Snorclo Cors y Byd ei gosod pan gystadlodd 200 o bobl yng nghors Waen Rhydd, Llanwrtyd, Powys ar 31 Awst 2009.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r 200

7. Y nifer fwyaf o bobl o drasau gwahanol i gymryd rhan yn nrama'r geni

Yng Nghanolfan y Mileniwm ar 30 Tachwedd 2013, fe gymrodd 68 o bobl ran yn nrama'r geni. Dim byd yn od am hynny meddech chi. Ond roedd 55 ohonyn nhw o wahanol gefndiroedd ethnig. Pan gafodd Y Parch Irfan John y syniad gwreiddiol y flwyddyn cynt dim ond 14 o'r perfformwyr oedd o dras gwahanol.

Disgrifiad o’r llun,
Golygfa gyfarwydd drama'r geni ond perfformiad unigryw dorrodd record byd!

Hefyd gan y BBC