Ymosodwr Tesco wedi 'meddwl am ladd pobl'

  • Cyhoeddwyd
Zack Davies
Disgrifiad o’r llun,
Mae Zack Davies yn gwadu ceisio llofruddio Dr Sarandev Bhambra

Mae llys wedi clywed bod dyn ar gyhuddiad o geisio llofruddio dyn arall yn archfarchnad Tesco wedi "meddwl am ladd pobl".

Cafodd Zack Davies ei gyhuddo o geisio llofruddio Dr Sarandev Bhambra, deintydd dan hyfforddiant, gyda machete a morthwyl yn siop Tesco'r Wyddgrug ym mis Ionawr.

Fe glywodd y llys ynghynt ei fod wedi dweud wrth ymosod fod hyn yn ddial am lofruddiaeth y milwr Lee Rigby.

Mae'n gwadu ceisio llofruddio ond yn cyfaddef iddo achosi newid bwriadol.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod ganddo "tua 50" o gyfrifon Facebook ble oedd yn galw ei hun yn "Zack Ali" a bod y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cael eu tynnu oddi ar y wefan am ei fod wedi bod yn dadlau gydag eraill.

Roedd wedi dweud wrth yr heddlu ei fod yn breuddwydio weithiau am ddrylliau ond nad oedd ganddo wn. Hefyd roedd wedi meddwl am ladd pobl.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Lee Rigby ei lofruddio yn Woolwich yn Llundain ym mis Mai 2013

'Llawer gwaeth'

Clywodd y rheithgor ei fod wedi dweud yr heddlu ei fod yn cofio gweiddi "white power" yn ystod yr ymosodiad a bod hyn "yn awtomatig".

"Rwy'n meddwl mai'r peth cyntaf ddywedais i oedd 'Cofiwch Lee Rigby'," meddai.

Pan ofynnodd yr heddlu iddo a oedd yn deall canlyniadau tebygol ei ymosodiad gyda'r machete, roedd wedi dweud: "Mae'n mynd i achosi niwed, niwed sylweddol."

Wedyn ychwanegodd: "Gallai hi fod wedi bod yn llawer gwaeth.

"Doeddwn i ddim yn meddwl y byddai'n cael ei ladd," meddai. "... Mi oeddwn i'n meddwl bod ei anafiadau'n arwynebol."

Dywedodd wrth yr heddlu ei fod wedi clywed llais yn dweud "ymosod, ymosod".

'Gweithred hiliol'

Pan ofynnodd yr heddlu a oedd yn derbyn mai ymosodiad hiliol oedd y digwyddiad, dywedodd: "Yn ôl y sôn, mi oedd o."

Cyfaddefodd yn hwyrach ei fod yn meddwl bod "yr ymosodiad yn weithred hiliol".

Ychwanegodd bod ei ddiddordeb mewn Natsïaeth wedi dechrau ar ôl cael ei wahardd o'r ysgol.

Pan ofynnodd yr heddlu beth fyddai effaith adroddiadau'r cyfryngau am yr ymosodiad, dywedodd: "Dod yn enwog am y rhesymau anghywir, mae'n siŵr."

Mae'r achos yn parhau.