Cwmni ariannol 'pwysig' wedi mynd i'r wal

  • Cyhoeddwyd
CredydFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae cwmni gafodd ei ddisgrifio gan Weinidog yr Economi fel "buddsoddiad pwysig yn y sector gwasanaethau ariannol Cymreig" wedi mynd allan o fusnes.

Fe wnaeth cwmni Open Resolution, oedd yn arbenigo mewn helpu pobl i ddarganfod a gwirio eu lefelau credyd, gyhoeddi'r haf diwethaf y byddai'n creu 89 o swyddi newydd yng Nghaerdydd.

Y bwriad oedd agor pencadlys newydd yn y brifddinas ac fe fyddai wedi gallu derbyn £250,000 o arian gan Lywodraeth Cymru.

Ond fe aeth y cwmni i'r wal yn gynharach eleni cyn derbyn unrhyw arian gan y llywodraeth.

Roedd wedi ei leoli mewn swyddfeydd dros dro ac yn cyflogi naw o bobl.

Buddsoddiad

Pan gafodd y buddsoddiad arfaethedig ei gyhoeddi, dywedodd gweinidog yr economi Edwina Hart: "Mae hwn yn newyddion gwych ac yn fuddsoddiad pwysig arall yn y sector ariannol a phroffesiynol Cymreig.

"Rwyf wrth fy modd fod cefnogaeth Llywodraeth Cymru wedi bod o gymorth i ddenu gweithgareddau pencadlys Open Resolution i Gaerdydd".

Dywedodd Steve Bloor o'r cwmni wrth BBC Cymru ei fod wedi penderfynu dod a'r cwmni i ben ym mis Ebrill:

"Mae na gyfle busnes yna [i adnewyddu credyd unigolion] ond yn anffodus nid yw'r farchnad yn y DU mor aeddfed â marchnad yr Unol Daleithiau.

"Yn anffodus roedd hyn yn golygu nad oedd modd bwrw ymlaen gyda'r busnes ac felly fe wnaethon ni benderfynu cau."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe wnaeth y cwmni dderbyn caniatad am arian ar gyfer sefydlu eu pencadlys yng Nghaerdydd a chreu tua 90 o swyddi.

"Yn anffodus nid yw'r cynllun wedi datblygu ac nid oes unrhyw daliadau wedi eu gwneud gan Lywodraeth Cymru."