Dedfrydu dau ar ôl i fachgen ddisgyn o fws

  • Cyhoeddwyd
Bws Bryste

Mae perchennog cwmni bws a gyrrwr wedi cael eu dedfrydu ar ôl i fachgen 13 oed ddisgyn drwy allanfa frys bws ar yr M49.

Disgynnodd y bachgen, oedd yn aelod o dîm rygbi o dde Cymru'n teithio i Wlad yr Haf, ar y draffordd ar 16 Mai 2014.

Roedd car y tu ôl i'r bws yn agos iawn i daro'r bachgen.

Yn Llys y Goron Bryste cafodd Keith Jones, perchennog Travel Final, a Tudor West, gyrrwr y bws, ddedfrydau gohiriedig.

Cafodd Jones, oedd yn euog o helpu ac annog rhywun i yrru'n beryglus, ddedfryd o naw mis wedi ei gohirio am ddwy flynedd, a bydd rhaid iddo wneud 75 awr o waith yn ddi-dâl.

Gyrru'n beryglus

Hefyd cafodd y dyn 63 oed o Ben-y-bont wyth o bwyntiau ar ei drwydded yrru a bydd rhaid iddo dalu £1,500 o gostau.

Roedd West, 62 oed o Ben-y-bont, yn euog o yrru'n beryglus a chafodd ddedfryd o chwe mis wedi ei gohirio am ddwy flynedd.

Bydd hefyd yn gorfod gwneud 180 awr o waith yn ddi-dâl a cafodd ei wahardd rhag gyrru am 18 mis.

Roedd y bachgen yn teithio gyda chlwb rygbi Tondu, Pen-y-bont, pan ddisgynnodd o'r bws.

Cafodd anaf i'w ben a dywedodd y Cwnstabl Wayne Carhart ei fod yn dal i gael ei fonitro gan ei fod wedi dioddef chwyddo ar ei ymennydd.