Carchar am oes i ddau am lofruddiaeth Sion Davies

  • Cyhoeddwyd
Anthony Munkley a Lee Michael Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Anthony Munkley a Lee Michael Roberts yn y carchar am o leiaf 28 o flynyddoedd

Mae dau ddyn wedi eu carcharu am oes am lofruddio dyn yn Wrecsam y llynedd.

Bu farw Sion Davies, 25, ar ôl cael ei drywanu, ei saethu gyda bwa croes a disgyn oddi ar falconi fflat trydydd llawr ym Mharc Caia.

Cafwyd Anthony "Charlie" Munkley, 53, a Lee Michael Roberts, 33, yn euog o'i lofruddio yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau.

Bydd y ddau yn y carchar am o leiaf 28 o flynyddoedd.

Cafodd Munkley hefyd ddedfryd o wyth mlynedd am droseddau cyffuriau, tra bod Roberts wedi ei ddedfrydu i bedair blynedd dan glo am gynllwynio i gyflenwi cyffuriau.

Bydd y dedfrydau yn rhedeg ar yr un pryd.

Roedd gwraig Munkley, Gwenythe, 55, wedi ei chael yn euog o wyrdroi cwrs cyfiawnder am helpu ei gŵr i osgoi cael ei arestio. Cafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth a bydd yn cael ei dedfrydu ym mis Gorffennaf.

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sion Davies ar ôl disgyn o falconi ar stad Parc Caia, Wrecsam, ym mis Hydref 2014

'Trosedd ofnadwy'

Yn ystod yr achos gwelodd y rheithgor fideo oddi ar ffôn symudol Mr Davies yn cofnodi rhan o'r ymosodiad yn y gegin.

Clywodd y llys fod Mr Davies wedi dioddef anafiadau i'w ben, ei ffêr, ei asennau, ei arddwrn a'i benglog.

Clywodd y llys bod Mr Davies ei drywanu â chyllyll, ei saethu â bwa croes ac wedi disgyn oddi ar falconi fflat trydydd llawr.

Dywedodd y barnwr Mr Ustus Wyn Williams nad oedd yn glir os oedd Mr Davies wedi ei wthio o'r balconi, a'i fod yn bosib ei fod wedi neidio i geisio dianc.

Ychwanegodd nad oedd ganddo amheuaeth bod yr ymosodiad wedi ei gynllunio o flaen llaw, a bod y ddau ddyn "wedi achosi anafiadau oedd yn peryglu ei fywyd".

Dywedodd bod y dynion wedi "amddifadu" teulu Mr Davies gyda'r "drosedd ofnadwy".