Pallial: Tri dyn yn euog

  • Cyhoeddwyd
Yr Asiantaeth Droseddau GenedlaetholFfynhonnell y llun, PA

Mae tri dyn yn euog o droseddau cam-drin rhywiol, gan gynnwys ymosodiadau rhyw difrifol ar fechgyn ifanc yn ardal Wrecsam yn y 1980au.

Fe gafwyd Mark Grainger, arferai gael ei adnabod fel Gary Cooke, yn euog o 16 o gyhuddiadau, David Lightfoot yn euog o naw a di-euog o un cyhuddiad, a Roy Norry yn euog o chwe chyhuddiad a di-euog o ddau.

Mae Roger Griffiths a Keith Stokes wedi eu canfod yn ddi-euog o un cyhuddiad. Mae rhagor o gyhuddiadau yn eu herbyn i ddod.

Nawr, mae'r barnwr wedi gofyn i'r rheithgor barhau i drafod y 10 cyhuddiad sy'n weddill. Fe ddywedodd ei fod yn barod i dderbyn penderfyniad mwyafrif o 10 ar y pedwar diffynnydd sy'n weddill.