Trydaneiddio: Pwysau i gadw at addewid lein Great Western

  • Cyhoeddwyd
Trên electrig
Disgrifiad o’r llun,
Dyma sut gall drên electrig rhwng Llundain ac Abertawe edrych

Mae gweinidog economi a thrafnidiaeth Cymru Edwina Hart wedi dweud y bydd hi'n rhoi pwysau ar lywodraeth y DU i gadw at ei haddewid i drydaneiddio pob un lein yn ne Cymru.

Daw hyn ar ôl datganiad gan weinidog trafnidiaeth Prydain, Patrick McLoughlin, y bydd yna oedi gyda rhannau o gynllun gwerth £38biliwn i foderneiddio'r rheilffyrdd.

Dywedodd yn Nhŷ'r Cyffredin nad oedd esgus dros orwariant Network Rail ond ychwanegodd bod trydaneiddio'r lein i Abertawe yn parhau'n flaenoriaeth.

"Mae trydaneiddio lein Great Western yn brif flaenoriaeth ac rydw i eisiau gweld Network Rail yn canolbwyntio er mwyn gwneud hynny'n iawn," meddai.

Ond dywedodd llefarydd trafnidiaeth Llafur Michael Dugher: "Rydym yn parhau i boeni ynglŷn â dyfodol trydaneiddio lein Great Western."

Ategodd Edwina Hart: "Mae'n rhaid cadw o fewn y gyllideb, mae'n rhaid cadw at yr amser oherwydd rydym ni a'r busnesau yn eiddgar bod trydaneiddio yn digwydd at Abertawe."

Dywedodd prif weithredwr Network Rail, Mark Carne, bod yr her gwblhau nifer o brosiectau wrth redeg gwasanaeth rheilffordd saith diwrnod yr wythnos yn aruthrol."