Tyrbin yn segur yn Noc Penfro am wyth mis

  • Cyhoeddwyd
DeltaStream
Disgrifiad o’r llun,
Dywed gweinidogion bod y cwmni sy'n gyfrifol amdano wedi addo rhoi'r tyrbin at waith eleni

Mae dyfais i gynhyrchu ynni, gafodd ei ddisgrifio fel prosiect nodedig yng Nghymru gan Brif Weinidog Cymru, wedi bod yn segur yn Noc Penfro ers wyth mis.

Pwrpas tyrbin DeltaStream yw cynhyrchu ynni o donnau wrth eistedd ar wely'r môr, ac mae'r prosiect wedi costio £15 miliwn hyd yn hyn.

Yn ôl y cwmni sy'n gyfrifol amdano, Tidal Energy Limited, bu diffyg arian oherwydd yr angen i wneud rhagor o waith paratoadol na'r disgwyl yn sgil tywydd gwael.

Dywed gweinidogion bod y cwmni o Gaerdydd wedi addo rhoi'r tyrbin ar waith eleni.

Angen £1m arall

Yn ôl rheolwr-gyfarwyddwr Tidal Energy Ltd, Martin Murphy, mae angen £1 miliwn arall, a'r gobaith ydi cychwyn profion yn yr hydref.

Mae'r cynghorydd lleol Jonathan Nutting wedi beirniadu llywodraeth Cymru am beidio buddsoddi digon o arian ar gychwyn y cynllun.

Mi fyddai hynny, meddai, wedi galluogi i'r tyrbin gael ei osod drwy ddull drytach, fyddai'n golygu na fyddai tywydd gwael yn effeithio arno.

Dywedodd y llywodraeth mewn datganiad: "Mae Tidal Energy Ltd wedi cael cefnogaeth sylweddol gan yr Undeb Ewropeaidd o bron i £8 miliwn, sy'n cynnwys £1.5 miliwn ychwanegol a roddwyd yn Ebrill 2013, yn ogystal â chytundeb i ymestyn yr amser i gwblhau'r prosiect i helpu problemau lleoli."