Tunisia: Cymro 'wedi ei saethu'

  • Cyhoeddwyd
map tunis

Mae adroddiadau fod dyn o Drehafod, ger Pontypridd, wedi ei saethu yn ystod yr ymosodiad terfysgol yn Tunisia.

Mae o leia' 28 o bobl wedi eu lladd yn yr ymosodiad.

Mae'n debyg fod y dyn - yn ei ugeiniau - ar y traeth gyda'i gariad a'i blant pan ddechreuodd y saethu.

Nawr, mae adroddiadau ei fod yn yr ysbyty, a bod ei gariad a'i blant yn ddiogel yn eu gwesty.

Mae nifer o deithwyr o Gymru wedi cael eu heffeithio gan y digwyddiad.

'Wedi dychryn'

Roedd Amanda Roberts a'i theulu o Abertawe yn aros mewn gwesty cyfagos i'r un gafodd ei effeithio, ac roedd y teulu ar y traeth pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

Dywedodd Amanda Roberts: "Rydym i gyd wedi dychryn ond o leiaf rydyn ni'n dal yn fyw. Roedden ni ar draeth cyfagos pan ddigwyddodd yr ymosodiad. Fe glywon ni swn a gweld heddlu ar gefn ceffylau.

"Fe ddechreuodd pobl ymladd a neidio dros waliau ac roedd swn gynnau'n cael eu tanio. Fe ddywedodd rhywun 'rhedwch am eich bywydau' ac fe wnaethon ni ganolbwyntio ar ddychwelyd i'r gwesty.

Mae'r teulu yn ôl yn eu gwesty erbyn hyn.