Dyfodol cartre' nyrsio Bryn Llifon, Bangor, yn y fantol

  • Cyhoeddwyd
Bryn Llifon
Disgrifiad o’r llun,
Fe agorodd cartre' nyrsio Bryn Llifon yn 2000 ac mae'n gofalu am tua 30 o bobl a'n cyflogi tua 37 o staff

Mae 'na bryderon y gallai cartre' nyrsio ym Mangor gau oherwydd problemau recriwtio staff cymwysedig.

Mae cartre' Bryn Llifon yn rhoi gofal nyrsio i thua 30 o bobl.

Cafodd ymgynghoriad ei lansio ddydd Mercher i drafod dyfodol y cartre' gyda'r staff presennol, ac mae disgwyl i'r broses bara hyd at fis.

Ar hyn o bryd, mae'r safle yn cyflogi tua 37 o weithwyr.

Undeb Bedyddwyr Cymru sy'n gyfrifol am y cartre'.

'Gofid'

Mewn datganiad ddydd Gwener, dywedodd yr Undeb: "Mae'r Pwyllgor Rheoli eisoes wedi cysylltu gyda'r deiliaid a'u teuluoedd er mwyn eu hysbysu am yr ymgynghoriad a'u sicrhau mai blaenoriaeth y Cartref yw darparu'r gofal pennaf i'r deiliaid yn ystod y cyfnod hwn.

"Mae'r Pwyllgor Rheoli mewn cysylltiad agos â'r CSSIW, y Bwrdd Iechyd Lleol a Chyngor Sir Gwynedd ac yn awyddus i sicrhau pob cydweithrediad rhwng y cartref a'r asiantaethau hyn.

"Agorwyd Cartref Bryn Llifon yn y flwyddyn 2000 ac mae wedi darparu gofal o'r radd flaenaf gydol y blynyddoedd.

"Gyda gofid y bu rhaid cymryd y cam anorfod yma."

Dywedodd aelod o fwrdd rheoli Bryn Llifon eu bod yn bryderus am y dyfodol.

Ychwanegodd ei bod yn "dasg amhosib bron" i gyflogi a chadw staff nyrsio sydd â'r cymwysterau angenrheidiol.