Cyngor Ceredigion yn gwahardd llusernau

  • Cyhoeddwyd
Sky lantern in a night sky
Disgrifiad o’r llun,
Pleidleisiodd cynghorwyr yn unfrydol o blaid y gwaharddiad

Mae Cyngor Ceredigion wedi gwahardd pobl rhag rhyddhau llusernau i'w awyr o draethau a thir sy'n berchen i'r cyngor.

Fe wnaeth cynghorwyr bleidleisio yn unfrydol i gyflwyno'r gwaharddiad oherwydd pryder am berygl i dir, bwyd gwyllt ac anifeiliaid fferm.

Y cynghorydd Mark Strong gynigodd y mesur a chafodd ei eilio gan y cynghorydd Catrin Miles.

Yn Hydref 2013 fe wnaeth Llywodraeth Cymru alw ar gynghorwyr i wrthwynebu'r arferiad, heb fynd mor bell a galw am waharddiad llwyr.