Croesawu Eisteddfod Sir Fynwy 2016

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Alun Thomas

Roedd cyfle i bobl Cil-y-Coed a gweddill Sir Fynwy gael rhagflas o'r hyn sydd gan y Brifwyl i'w chynnig wrth i Seremoni Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016 gael ei chynnal ddydd Sadwrn.

Mae'r seremoni yn dathlu mai blwyddyn yn unig sydd i fynd cyn i'r Ŵyl gael ei chynnal ar gyrion Y Fenni.

Fe wnaeth perfformwyr ac ysgolion lleol ymddangos ar ddau lwyfan ar Ffordd Casnewydd yng nghanol Cil-y-Coed, gan berfformio amrywiaeth o gerddoriaeth a dawns.

Roedd gorymdaith ddinesig a Gorseddol drwy ganol y dref yn cerdded i erddi'r castell.

Yn ôl trefnwyr yr Eisteddfod bwriad yr orymdaith yw dangos y croeso a'r brwdfrydedd sy'n bodoli'n lleol ar gyfer yr Ŵyl.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y seremoni ei chynnal yng ngerddi Castell Cil-y-Coed
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gorymdaith drwy ganol y dref i ddathlu Seremoni'r Cyhoeddi

Ar ôl cyrraedd y castell cafodd Seremoni'r Cyhoeddi ei chynnal, ac fe wnaeth Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol gyflwyno'r copi cyntaf o'r Rhestr Testunau i'r Archdderwydd.

Cyn y seremoni, dywedodd Cadeirydd y pwyllgor lleol, Frank Olding: "Rydym i gyd yn edrych ymlaen at y Cyhoeddi'n arw ac mae gerddi Castell Cil-y-Coed yn leoliad perffaith ar gyfer y seremoni.

"Mae'r Eisteddfod yn un o wyliau celfyddydol mawr y byd, ac rwy'n gobeithio y bydd pobl o bob cwr o Sir Fynwy, Cymru a thu hwnt yn tyrru i'r Fenni mewn ychydig dros flwyddyn i fwynhau'r awyrgylch a'r gweithgareddau.

"Ac mae croeso cynnes i bawb - yn siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a'r di-Gymraeg."