Tunisia: Profiad 'hunllefus' cwpl o Bontypridd

Cyhoeddwyd
Saera Wilson a Matthew 'Sas' Jones
Disgrifiad o’r llun,
Saera Wilson a Matthew 'Sas' Jones

Mae cariad i Gymro gafodd ei saethu dair gwaith yn yr ymosodiad terfysgol yn Tunisia wedi bod yn siarad am eu profiad.

Dywedodd Saera Wilson bod ei chariad Matthew 'Sas' James wedi defnyddio ei gorff fel tarian yn ystod yr ymosodiad er mwyn ei hamddiffyn.

Cafodd Mr James, 30 oed, ei saethu yn ei ysgwydd, ei frest a'i ochr tra roedd yn ddau yn gorwedd ar y traeth yn nhref Sousse.

Yn ôl awdurdodau Tunisia cafodd o leiaf 37 o bobl, y rhan fwyaf yn dwristiaid, eu lladd yn yr ymosodiad.

Dywedodd Ysgrifennydd Tramor Prydain Philip Hammond fod o leiaf bump o Brydeinwyr ymhlith y meirw.

Mae yna deithiau uniongyrchol rhwng maes awyr Caerdydd ac Enfidha, y maes awyr agosaf i Sousse.

Mae disgwyl i ddwy awyren Thomas Cook gyrraedd yn ôl i Gaerdydd ddydd Sul.

Yn siarad o'r ysbyty yn Tunisia, dywedodd Saera Wilson, 26 oed: "Fe gymerodd fwled drosta fi. Mae arnai fy mywyd iddo fo achos fe daflodd ei hun o fy mlaen pan ddechreuodd y saethu.

"Roedd wedi ei orchuddio mewn gwaed ond fe ddywedodd wrtha i am redeg i ffwrdd.

'Dewr'

"Dywedodd ei fod yn fy ngharu, a dweud 'Dos - dwed wrth y plant fod eu tad yn eu caru'.

"Dyma'r peth dewraf i mi ei weld erioed. Roedd yn rhaid i mi ei adael o dan y gwely haul achos roedd y saethu'n parhau," meddai.

"Fe wnes i redeg yn ôl, heibio i gyrff ar y traeth i gyrraedd ein gwesty. Roedd yn hunllef - roedd 'na gorff ym mhwll y gwesty ac roedd yn llawn gwaed.

"Nid oes modd esbonio pa mor ofnadwy oedd pethau. Roedd yn llanast gyda sgrechiadau a saethu. Rwyf i mor falch fod Matthew yn fyw gan fod cymaint o bobl wedi marw."

Roedd Saera a Matthew, o Bontypridd, wedi gadael eu plant yng Nghymru gyda'u teulu cyn hedfan i Sousse ar 21 Mehefin am bythefnos.

Disgrifiad,
Adroddiad Rhiannon Wilkins

Ychwanegodd Saera: "Roedden ni ar y gwelyau haul yn cael hwyl ac amser braf pan wnaethon ni glywed synau.

Saethu

"Roedd y saethu wedi dechrau ac roedd dyn gyda gwn yn saethu o gwmpas. Mae'n anodd cofio beth yn union oedd yn digwydd.

"Fe osododd Matthew ei hun o fy mlaen ac yna fe gafodd ei saethu, cyn symud ac yna fe wnaeth y dyn ei saethu eto.

"Roedd yn gweiddi ac roedd gwaed yn dod ohono. Roeddwn i'n sgrechian ac roedd yn llanast ac roedd mwy o saethu'n digwydd.

"Fe ddywedodd wrtha i am fynd, ac i edrych ar ôl ein plant a'i fod yn fy ngharu.

"Roedd yn rhaid i mi fynd a dychwelyd i'r gwesty. Fe wnes i guddio mewn cwpwrdd llieiniau i wneud yn siŵr fy mod yn saff.

"Roedd yn dywyll ac roeddwn yn gallu clywed pobl yn siarad - roedd gen i ofn. Fe aeth pethau'n dawel ac yn y diwedd fe ddes i allan."

Ysbyty

Wedi dwy awr fe gafodd alwad ffôn o'r ysbyty gan Mr Jones i ddweud ei fod yn fyw. Mae'n derbyn triniaeth mewn uned gofal dwys ar ôl dioddef trawiad ar y galon yn dilyn yr ymosodiad.

Dywedodd Saera Wilson: "Rydyn i jyst am fynd adref. Rwy'n gwybod pa mod lwcus y buon ni achos rwy'n gallu gweld cyrff y rhai na fuodd mor lwcus.

"Rydym i fod i briodi yn haf 2017. Ni fydd y bobl fwyaf lwcus sydd yn fyw achos rydym wedi gweld rhywbeth na ddylai neb ei weld. "

Cafodd Cymry eraill eu heffeithio gan yr ymosodiad.

Roedd Amanda Roberts a'i theulu o Abertawe yn aros mewn gwesty cyfagos i'r un gafodd ei effeithio, ac roedd y teulu ar y traeth pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

"Rydym i gyd wedi dychryn ond o leiaf rydyn ni'n dal yn fyw," meddai.

"Roedden ni ar draeth cyfagos pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

"Fe glywon ni swn a gweld heddlu ar gefn ceffylau.

"Fe ddechreuodd pobl ymladd a neidio dros waliau ac roedd swn gynnau'n cael eu tanio. Fe ddywedodd rhywun 'rhedwch am eich bywydau' ac fe wnaethon ni ganolbwyntio ar ddychwelyd i'r gwesty."

Dywedodd Stacey Webb, 23 oed o'r Barri, ei bod wedi ei chloi mewn ystafell wely gyda saith o bobl eraill ar ôl y saethu.

"Rwyf erioed wedi bod mor ofn yn fy mywyd ond rwy'n gobeithio bod Duw gyda mi."

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Swyddogion arfog yn ceisio rheoli'r dorf sy'n credu iddynt ddal un o'r terfysgwyr