Glasbren arbennig i gofio cysylltiad Cwmgiedd a Lidice

  • Cyhoeddwyd
Glasbren

Mae planhigyn arbennig wedi ei roi i bentref yng Nghymru gan gymuned yng Ngweriniaeth Tsiec, i nodi cysylltiad y cymunedau.

Cymdeithas Dinasyddion Lidice yng Ngweriniaeth Tsiec sydd wedi rhoi glasbren gellygen yn rhodd i drigolion Cwmgiedd ger Ystradgynlais, oherwydd eu rhan yn y ffilm The Silent Village.

Cafodd The Silent Village ei ffilmio yng Nghwmgiedd yn 1943 i efelychu'r digwyddiad erchyll a chreulon ddioddefodd trigolion Lidice dan y Natsïaid yn 1942.

Bu farw 255 o bobl a chafodd holl wragedd y pentref eu gyrru i Wersyll Ravensbruck.

Ffynhonnell y llun, BFI National Archive
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth teuluoedd cyfan gymryd rhan y The Silent Village pan gafodd ei ffilmio yn 1943
Ffynhonnell y llun, BFI National Archives
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth nifer o lowyr lleol actio rhannau yn y ffilm yn adrodd hanes Lidice

Cafodd y pentref ei chwalu yn llwyr a chafodd yr holl goed eu torri i blannu gwenith. Ond fe ail dyfodd un goeden gellygen, a glasbren o'r goeden hon sydd wedi ei phlannu yng Nghwmgiedd.

Dyma'r wythfed glasbren o'r goeden, ond y cyntaf i adael Gweriniaeth Tsiec.

Cafodd y planhigyn ei ddadorchuddio mewn seremoni arbennig ddydd Sadwrn.