Carwyn Jones: Gadael Ewrop yn 'drychinebus' i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud y byddai pleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd mewn refferendwm yn "drychinebus" i Gymru.

Yn siarad ar raglen Sunday Supplement ar BBC Radio Wales, dywedodd Carwyn Jones y byddai diwydiannau fel ffermio yn cael eu difetha, ac y byddai gwledydd yn symud allan o Gymru.

Dywedodd: "Yn gyntaf buaswn i'n colli arian. Rydyn ni'n cael biliynau yn nhermau cyllid Ewropeaidd. Byddai ffermio yn cael ei chwalu, does dim modd y gallai ffermio barhau heb gyllid Ewropeaidd.

"Yn ail, mynediad i'r farchnad Ewropeaidd, un o'r cwestiynau mae pobl yn gofyn i fi pan 'dwi dramor yw am aelodaeth Cymru yn yr UE.

"Mae llawer o gwmnïau gwahanol yng Nghymru sydd yma oherwydd dyma eu canolfan Ewropeaidd. Os allwn ni ddim bod yn ganolfan Ewropeaidd yna byddan nhw'n mynd i Iwerddon neu wledydd eraill."

'Peryglon mawr'

Dywedodd Mr Jones ei fod yn disgwyl bod "ar yr un ochr a Phlaid Cymru" ar y mater, gan ychwanegu: "Dwi'n meddwl bod 'na beryglon mawr i'r Ceidwadwyr, dyma'r mater y maen nhw'n brwydro gyda'i gilydd amdano a dwi'n meddwl y byddwn ni'n gweld mwy o hynny dros y misoedd nesaf.

"Dyma oedd y mater ddinistriodd John Major, a dwi'n meddwl bod Cameron yn obeithiol na fydd yn ei ddinistrio ef a'i lywodraeth.

"Y mater arall yw nad ydyn ni'n gwybod beth fydd y Prif Weinidog yn ei gynnig yn nhermau setliad newydd i'r DU, gall gynnwys rhai pethau na fyddwn i'n eu cefnogi yn wleidyddol.

"Does gen i ddim amheuaeth bod David Cameron am weld y DU yn aros yn rhan o'r UE, ond mae'n rhaid i ni weld sut fath o gynnig sydd ganddo.

"'Dwi'n cytuno bod angen diwygio'r UE, mae angen diwygio'r DU yn ogystal â'r UE, ond dydy hynny ddim yn golygu bod y cysyniad yn ddiffygiol."