Teyrnged i Trudy Jones, wedi iddi farw yn Nhunisia

  • Cyhoeddwyd
Trudy JonesFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Trudy Jones

Mae teulu dynes o Gymru fu farw yn yr ymosodiad terfysgol yn Tunisia wedi rhoi teyrnged iddi.

Roedd Trudy Jones, 51 o'r Coed Duon yn Sir Caerffili, ar y traeth yn Sousse pan ddechreuodd ddyn saethu yno ddydd Gwener.

Roedd hi'n gweithio mewn cartref gofal. Cafodd staff yno wybod ddydd Sadwrn.

Disgrifiad,

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi rhoi ei ymateb i'r ymosodiad terfysgol ddydd Gwener yn Tunisia.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Ms Jones: "Nid oedd ein mam o bawb yn haeddu hyn, roedd hi'n berson llawn gofal oedd yn rhoi eraill yn gyntaf. Roedd hi'n barod i helpu eraill, ac roedd pawb o'i hamgylch yn ei charu, yn cynnwys pawb yr oedd hi'n gofalu amdanynt yn ei gwaith.

"Fe fydd cymaint o bobl yn ei cholli. Roedd hi'n graig i'r teulu ac yn ein cadw i fynd. Nid oes gennym syniad sut yr ydym yn mynd i ymdopi hebddi. Rydym wedi ein distrywio ac yn gwerthfawrogi llonydd ar hyn o bryd."

Cafodd 38 o bobl eu lladd yn yr ymosodiad, ac mae disgwyl bod o leiaf 30 o'r rhai fu farw yn Brydeinwyr.

Roedd y Prif Weinidog Carwyn Jones wedi rhybuddio bod "posibilrwydd" y gall rhai o'r bobl fu farw yn yr ymosodiad terfysgol yn Tunisia fod o Gymru.

Disgrifiad,

Adroddiad Rhiannon Wilkins

'Newyddion trasig'

Fe wnaeth Seifeddine Rezgui, 23, ddechrau saethu at bobl ar draeth yn Sousse ddydd Gwener. Mae adroddiadau bod ganddo gysylltiadau gydag Islamic State (IS).

Saethodd nifer o bobl ger westai Imperial Marhaba a Bellevue, cyn mynd i mewn i un gwesty, lle cafodd ffrwydron eu defnyddio. Daeth yr ymosodiad i ben pan gafodd ei saethu gan yr heddlu.

Roedd disgwyl i Ms Jones hedfan yn ôl ddydd Sul ac i fynd yn ôl i'w gwaith yng Nghartref Gofal Highfields ddydd Mawrth. Y gred yw bod ei brawd wedi hedfan allan i Tunisia.

Mewn nodyn gafodd ei roi i staff y cartref gofal, dywedodd rheolwr y cartref, Shawkat Ilahi: "Mae'n ddrwg gen i orfod rhannu'r newyddion trasig yma.

"Trudy Jones, ein cydlynydd gweithgareddau oedd un o'r rhai anlwcus tra ar wyliau yn Tunisia".

"Yn y cyfnod trist yma mae angen i ni gefnogi ein gilydd. Mae ein meddyliau gyda Jane a gweddill y teulu."

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau eu gadael ar y traeth yn Sousse lle ddigwyddodd yr ymosodiad

Mewn datganiad, dywedodd Aelod Seneddol Islwyn, Chris Evans, bod "realiti yr ymosodiad arswydus a chreulon wedi taro ein cymunedau gyda'r newyddion bod Trudy Jones o'r Coed Duon ymhlith y rhai gafodd eu llofruddio".

"Rydw i'n meddwl ac yn gweddio dros ei theulu a'i ffrindiau yn y cyfnod anodd yma."

Methu bwled o drwch blewyn

Yn y cyfamser, mae dynes o Faesteg, ger Pen-y-bont ar Ogwr, wedi sôn sut y bu bron i fwled ei hanafu yn ei phen tra roedd hi ar y traeth.

Roedd Rita Williams, a'i gŵr Ken, ar wyliau yn Sousse pan ddigwyddodd yr ymosodiad, ac fe basiodd un o'r bwledi drwy get Mrs Williams.

"Rydyn ni'n ofnadwy o lwcus, chwarter modfedd arall ac mi fyddai hi wedi marw," meddai Mr Williams.

"Yn sydyn, mi nes i ddisgyn, ac mi dd'wedais i wrth fy ngŵr 'mod i'n meddwl 'mod i wedi cael fy nharo," ychwanegodd Mrs Williams.

"Roedd y bwled wedi fy nghnocio drosodd. Fe wnes i roi llaw i 'mhen am 'mod i'n credu 'mod i'n gwaedu, ond marc crafu oedd o felly allai o ddim fod wedi bod yn agosach."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Rita Williams na allai'r bwled fod wedi bod yn agosach
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y bwled wedi gadael twll yn het Rita Williams

Diolch

Mae teulu dyn gafodd ei saethu wrth amddiffyn ei ddyweddi yn yr ymosodiad, hefyd wedi bod yn siarad, gan ddiolch am y cymorth meddygol gafodd yn Tunisia a'r DU.

Roedd Jac Randell, sy'n wreiddiol o Gaerdydd, ar ei wyliau yn Sousse gyda'i bartner Hollie Nicklin pan ddechreuodd yr ymosodiad.

Dywedodd Mr Randell eu bod wedi rhedeg i ffwrdd o'r ymosodwr ac yn disgwyl cael eu saethu yn eu cefnau.

"Fe wnaeth staff y gwesty ffurfio llinell amddiffynol o amgylch y gwesty", meddai.

"Roeddynt yn barod i gymryd bwledi ar ein rhan. Fedrwch chi ddim diolch digon iddyn nhw".

Dywedodd Mr Randell a Ms Nicklin, sy'n byw yn Warrington, fod y syniad bod rhywun yn "gwylio ac aros i ymosod" tra roeddynt ar y traeth yn eu gwneud yn sal.

Dywedodd Ms Nicklin: "Roeddwn i wirioneddol yn meddwl fy mod yn mynd i farw."