Cymorth i bobl sy'n methu gweithio oherwydd salwch

Cyhoeddwyd
Stephen Crabb
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Stephen Crabb y byddai'r cynllun yn helpu economi Cymru

Mae gwasanaeth i helpu pobl sy'n wynebu cyfnod hir i ffwrdd o'r gwaith oherwydd salwch i ddychwelyd i fyd gwaith wedi dechrau yng Nghymru.

Bydd cynllun 'Fit for Work' yn darparu gweithwyr o faes iechyd galwedigaethol i bobl sydd wedi, neu yn debygol o fod, i ffwrdd o'i gwaith am bedair wythnos neu fwy.

Yn ôl ystadegau'r llywodraeth, mae tua 48,000 o weithwyr y flwyddyn yn methu gweithio am dros fis.

Mae 'Fit for Work' yn cael ei gyflwyno yn raddol ar draws Cymru a Lloegr.

'Cefnogaeth i ddegau o filoedd'

Mae'r cynllun yn cael ei weld fel un pwysig i Gymru, lle mae cyfran uchel yn gweithio mewn cwmnïau bychain, sydd heb wasanaethau iechyd galwedigaethol i gefnogi staff.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb: "Bydd menter 'Fit for Work' yn rhoi cefnogaeth i ddegau o filoedd o bobl ar draws Cymru i ddychwelyd i'w gwaith yn gynt. Yn amlwg mae hyn yn dda i economi Cymru."

Gall meddygon teulu yng Nghymru gyfeirio cleifion at y gwasanaeth, sy'n cynnwys asesiad llawn a chynllun personol i'w helpu i fynd yn ôl i'r gwaith.

Dywedodd y Dr Lucy Goundry, arweinydd clinigol y cynllun: "Mae meddygon teulu dan fwy o bwysau nac erioed i gynnig gwasanaethau cymhleth.

"Mewn amgylchedd o'r fath, mae gallu cefnogi cleifion gydag asesiad iechyd galwedigaethol o safon uchel sy'n defnyddio dull holistig i helpu cleifion."