Cyn AS yn ymuno ag UKIP Cymru

  • Cyhoeddwyd
Mark RecklessFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Plaid UKIP yng Nghymru wedi cyhoeddi y bydd Mark Reckless yn ymuno â nhw fel Cyfarwyddwr Datblygu Polisi.

Daeth enw Mr Reckless i'r newyddion pan adawodd y blaid Geidwadol pan oedd yn aelod seneddol dros Rochester and Strood.

Cafodd ei ethol yn AS Ceidwadol yn etholiad cyffredinol 2010, ond gadawodd y blaid i ymuno ag UKIP ym mis Medi'r llynedd, ac aeth ymlaen i ennill isetholiad i fod yn AS UKIP ym mis Tachwedd 2014.

Collodd ei sedd i'r Ceidwadwyr yn etholiad cyffredinol 2015.

Mewn datganiad ddydd Llun, dywedodd arweinydd UKIP yng Nghymru Nathan Gill:

"Bydd Mark yn chwaraewr allweddol yn y tîm wrth symud ymlaen a bydd yn gweithio gyda'r aelodau ac eraill i ddatblygu ein maniffesto ar gyfer Etholiadau'r Cynulliad.

"Dros y misoedd nesaf, bydd Mark hefyd yn cynorthwyo i ddewis llefarwyr polisi mewn gwahanol feysydd a fydd yn ffurfio ein tîm mainc flaen os fydd UKIP yn cael ei hethol i'r Cynulliad gan bobl Cymru.

"Ochr yn ochr â phenodiad ein rheolwr ymgyrchu llawn amser i Gymru, rydym yn gwneud datganiad fod UKIP yma i aros."

Pan gafodd ei ethol ym mis Tachwedd y llynedd, Mr Reckless oedd ail AS UKIP yn dilyn ethol Douglas Carswell mewn isetholiad arall mis ynghynt.