Pallial: Canfod dyn arall yn euog

  • Cyhoeddwyd
O'r chwith: Gary Cooke, Neil Phoenix, Keith Stokes, Roy Norry, Edward Huxley, David Lightfoot a Roger GriffithsFfynhonnell y llun, Geoff Abbott
Disgrifiad o’r llun,
O'r chwith: Gary Cooke, Neil Phoenix, Keith Stokes, Roy Norry, Edward Huxley, David Lightfoot a Roger Griffiths

Mae pedwerydd dyn wedi ei gael yn euog yn yr achos yn erbyn saith o ddynion wedi'u cyhuddo o gam-drin hanesyddol yn erbyn plant yn y gogledd.

Wrth i'r achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddirwyn i ben, penderfynodd y rheithgor o fwyafrif o 10-2 fod Neil Phoenix, 63, o Wrecsam, yn euog o un cyhuddiad o ymosod yn anweddus.

Mae'r cyhuddiadau yn yr achos yn erbyn saith dyn yn ymwneud â cham-drin honedig o bump o fechgyn yn ardal Wrecsam yn y 1970au a'r 1980au, ac fe ddaw'r achos o ganlyniad i Ymchwiliad Pallial gan yr Asiantaeth Droseddu Genedlaethol (NCA).

Yr wythnos ddiwethaf fe gafwyd tri dyn - Mark Grainger (arferai gael ei adnabod fel Gary Cooke) yn euog o 16 o gyhuddiadau, David Lightfoot yn euog o naw cyhuddiad, a Roy Norry yn euog o chwe chyhuddiad ac yn ddieuog o ddau.

Roedd y cyn-athro a pherchennog cartref plant, Roger Griffiths, 76, o Wrecsam, yn wynebu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus. Ddydd Iau, fe'i cafwyd yn ddieuog o un cyhuddiad, a chafodd ei ganfod yn ddieuog o'r ail achos bnawn Gwener.

Cafodd y rheithgor eu hanfon adre' brynhawn Llun ac fe fyddan nhw'n parhau i drafod y cyhuddiadau yn erbyn y ddau ddiffynnydd sy'n weddill ddydd Mawrth. Mae Edward Huxley a Keith Stokes yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.