John Pierce Jones: 'Ymddygiad heddwas yn annerbyniol'

Cyhoeddwyd
John Pierce Jones a Iwan
Disgrifiad o’r llun,
John Pierce Jones a'i fab Iwan

Mae'r actor a'r darlledwr John Pierce Jones wedi cwyno wrth yr heddlu am y driniaeth gafodd ei fab gan heddwas mewn gêm griced nos Wener.

Yn ôl Mr Jones, roedd y plismon wedi gafael ym mraich y bachgen yn frwnt, ac mae o'n amau i hynny ddigwydd oherwydd bod ei fab, Iwan, yn ddu.

Mae Mr Jones yn teimlo cyn gryfed ynglŷn â'r digwyddiad, ei fod o wedi cyflwyno cwyn i Safonau Proffesiynol Heddlu De Cymru, gan ddweud bod ei fab 12 oed wedi cael ei drin yn frwnt gan blismon.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn cwyn a'u bod yn ymchwilio.

Disgrifiad,
John Pierce Jones

Roedd criw o fechgyn yr Urdd a'u tadau yn gwylio'r gêm rhwng Morgannwg a Surrey yn stadiwm Swalec ar y pryd - a mab Mr Jones, Iwan, yn eu plith.

Mae'n debyg fod rhai o'r bechgyn wedi bod yn taflu fferins o'r eisteddle, cyn i'r heddwas ddod ar eu traws.

Yn ôl Mr Jones, fe aeth yr heddwas yn syth at Iwan, gan fynd heibio i sawl bachgen arall a "gafael yn frwnt yn ei fraich".

'Annerbyniol'

Roedd Mr Jones yn derbyn fod rhai o'r bechgyn wedi bod yn taflu fferins, ond dywedodd "fod gafael, llusgo a dychryn y plentyn yn y modd yma, ddim yn dderbyniol."

"Roedd Iwan mewn stad go ddrwg, Roedd o'n beichio crio, ac roedd y plant eraill, i gyd yn 12 oed, mewn sioc," ychwanegodd Mr Jones.

"Mae'n rhaid i ni ofyn - pam aeth yr heddwas ar ôl Iwan, a phasio tri neu bedwar o blant eraill? Pam ddim gafael yn un o'i ffrindiau? Ai am ei fod o'n ddu?

"Wedi dweud hynny does gan blismon ddim yr hawl i afael mewn unrhyw fachgen 12 oed yn y modd yma. Roedd o'n ymddygiad gwbl annerbyniol.

"Mi es i ganolfan rheoli'r stadiwm, ac mi oedd 'na sarjant oedd yng ngofal yr heddlu yno.

"Mae 'na 10 o dystion hefyd, sy'n fodlon tystiolaethu i ymddygiad brwnt a ffiaidd yr heddwas yma. Mi aethom ni i 'nôl tri o'r rheiny, ac mi gymerodd o (y sarjant) enwau a chyfeiriad tri o'r llygaid-dystion yma."

Mewn datganiad, fe gadarnhaodd Heddlu'r De fod aelod o'r cyhoedd wedi cwyno am ddigwyddiad honedig yn stadiwm Swalec nos Wener.

Dywedon nhw fod y mater wedi ei drosglwyddo i adran safonau'r heddlu a'i fod nawr yn destun ymchwiliad, ac na fyddai'n briodol gwneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd.