Rhybudd wrth i'r tywydd gynhesu

  • Cyhoeddwyd
Amcangyfrif o'r tymheredd ddydd Mercher, 1 GorffennafFfynhonnell y llun, Y Swyddfa Dywydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r tymheredd godi'n arw dros y dyddiau nesa'

Gallai'r tymheredd godi i hyd at 27C (80F) yn rhannau o Gymru dros y dyddiau nesa', yn ôl y Swyddfa Dywydd.

Mae arbenigwyr yn darogan y bydd aer cynnes yn symud tua'r gogledd o Ffrainc, gyda'r tymheredd yn cyrraedd y 30au isel yn rhannau o Loegr.

Daw hyn wedi cyfnod o dymheredd is na'r arfer ar gyfer mis Mehefin.

Ond mae disgwyl i'r tymheredd ostwng eto tuag at ddiwedd yr wythnos, ac mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio am gawodydd taranllyd mewn rhai ardaloedd.

Ychwanegon nhw fod yna rywfaint o ansicrwydd ynglŷn â phryd fydd y tywydd poeth o'r cyfandir yn cyrraedd Prydain, ac am ba hyd y gallai bara.

Yn ôl y rhagolygon, rhannau o Sir Fynwy, Powys, Ceredigion a de Gwynedd fydd boetha', ble allai gyrraedd hyd at 27C erbyn diwedd prynhawn dydd Mawrth, gyda phosibilrwydd o law taranau.

Yn y cyfamser, mae cwmnïau dŵr wedi rhybuddio am beryglon nofio mewn cronfeydd a llynnoedd.

Meddai Ian Christie, o Dŵr Cymru: "Mae ein cronfeydd yn lleoedd gwych i ymweld â nhw i fwynhau'r golygfeydd neu fynd am dro ond yn aml mae pobl yn cael eu temtio i fynd i nofio, sy'n gallu cael goblygiadau trasig."

Ond er y bydd hi'n teimlo'n gynhesach dros y dyddiau nesa', fydd hi ddim yn agos at y record ar gyfer Cymru, pan oedd hi'n 35.2C (93F) yn ardal Shotton, Sir y Fflint, ar 2 Awst 1990.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol