Leanne Wood: Hwb i arweinydd Plaid Cymru wedi sylw'r etholiad

Leanne Wood
Image caption Roedd Leanne Wood wedi ymddangos ar sawl dadl deledu yn ystod yr ymgyrch etholiadol

Mae mwy o bleidleiswyr yn adnabod arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ers iddi gael sylw yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol, yn ôl sylwebydd gwleidyddol blaenllaw.

Dangosodd arolwg YouGov fod llai o bobl wedi ateb nad oedden nhw'n gwybod pwy oedd Ms Wood - 22% o'i gymharu â 36% ym mis Rhagfyr.

Roedd adnabyddiaeth o Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi cynyddu o 21% i 26% yn ystod yr un cyfnod.

Yn ôl yr Athro Roger Scully, o Brifysgol Caerdydd, mae 'na her i'r blaid Lafur yng Nghymru gydag arweinydd plaid arall sydd yr un mor adnabyddus â'u harweinydd nhw.

Roedd Mr Jones a Ms Wood ill dau gyda'r un nifer o bwyntiau pan holiwyd pobl am eu barn ar y gwleidyddion - 4.8 allan o 10 sgoriodd y ddau, yn ôl yr arolwg gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar ran ITV Cymru.

Dywedodd yr Athro Scully fod Ms Wood wedi elwa o gael ymddangos yn nadleuon yr arweinwyr ac amryw raglenni gwleidyddol yn yr wythnosau'n arwain at yr etholiad cyffredinol ym mis Mai - er na lwyddodd ei phlaid i gynyddu nifer eu seddi yn San Steffan, gan aros ar dair.

Image copyright ITV Wales
Image caption Cafodd sawl dadl deledu ei chynnal yn ystod yr ymgyrch etholiadol

Etholiadau'r Cynulliad

Wrth edrych ymlaen at etholiadau'r Cynulliad yn 2016, dywedodd yr Athro Scully: "Bydd y blaid Lafur yng Nghymru yn wynebu, am y tro cynta' ers 1999, o leia' un arweinydd plaid sy'n gwneud cystal â'u harweinydd nhw o ran proffil a phoblogrwydd."

Ychwanegodd: "Er nad yw proffil Leanne Wood wedi arwain at enillion etholiadol sylweddol i'w phlaid, fe allai hynny newid wrth i bleidleiswyr yng Nghymru ddechrau meddwl am etholiadau'r Cynulliad y flwyddyn nesa'."

Mae Plaid Cymru wedi croesawu'r arolwg, gan honni ei fod yn dangos mai Ms Wood "yw'r arweinydd amlyca' o'r holl bleidiau yng Nghymru".

Dywedodd llefarydd ar ran y blaid Lafur yng Nghymru: "Dydyn ni ddim yn cymryd unrhyw beth yn ganiataol cyn etholiadau'r Cynulliad a byddwn yn gweithio'n galed iawn dros y misoedd nesa' i ailgysylltu gyda'r bobl fethon ni eu darbwyllo fis Mai."

Cafodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Kirsty Williams sgôr o 4.4, a'r Ceidwadwyr Andrew RT Davies 3.7, tra bod Nathan Gill o UKIP wedi sgorio 3.4, a Pippa Bartolotti ar 3.7.

Ond roedd canran llawer uwch wedi nodi nad oedden nhw'n gwybod pwy oedd yr arweinwyr eraill - 41% yn achos Ms Williams, 48% i Mr Davies, 61% ar gyfer Ms Bartolotti a 62% yn achos Mr Gill.

Cafodd y Prif Weinidog David Cameron sgôr poblogrwydd o 3.8, ond dim ond 6% oedd wedi methu â'i adnabod.