Darganfod bom o'r Ail Ryfel Byd yng Nghaernarfon

  • Cyhoeddwyd
Bom Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Dawn Bohana ddweud bod y dyfais yn edrych fel bwled mawr wedi rhydu

Fe gafodd pobl mewn rhes o dai yng Nghaernarfon eu symud o'u cartrefi'r wythnos ddiwetha' wedi i swyddogion y fyddin gael eu galw i symud bom o'r Ail Ryfel Byd.

Dawn Bohana ddaeth o hyd i'r bom yn ei gardd gefn wrth arddio. Fe wnaeth hi ddweud bod y dyfais yn edrych fel bwled mawr, a hwnnw wedi rhydu.

Er amau mai rhyw fath o fom oedd y ddyfais, doedd Dawn ddim yn siŵr, felly fe wnaeth hi ei socian er mwyn ei lanhau a chael gwared â'r rhwd.

Roedd Dawn yn lwcus bod cyn-filwr - sydd nawr yn gweithio i gwmni BT - wedi dod i weithio yn y tŷ drws nesa', a dweud ei fod yn meddwl mai bom oedd y ddyfais, ac y dylai hi ffonio'r heddlu.

Dywedodd y cyn-filwr Dave Owen: "Fe wnes i gynghori'r cwsmer i fynd i'r tŷ gyda'i chi ac fe wnes i alw'r heddlu.

"O 'mhrofiad i gyda'r fyddin, gall rhywbeth sy'n hen ac yn ansefydlog ffrwydro felly 'dyw hi ddim yn werth cymryd unrhyw siawns."

Gwagio pedwar tŷ

Dywedodd Dawn wrth Raglen Dylan Jones ar Radio Cymru: "Fe gafodd yr heddlu eu ffonio'n syth, gan ddweud ein bod ni'n meddwl ein bod ni wedi ffeindio bom.

"Fe wnaethon nhw ofyn i mi yrru 'chydig o luniau, a rhyw 10 munud wedyn fe ddaeth yr heddlu yma."

Fe gafodd arbenigwyr difa bomiau eu galw i'r safle, ac fe wnaethon nhw gadarnhau mai dyfais yn dyddio'n ôl o'r Ail Ryfel Byd oedd yno.

Symudwyd pobl o bedwar tŷ ar y stryd, ac fe aethon nhw a'r bom oddi yno.

"Es i am baned, erbyn i mi ddod 'nôl oedd y bom 'di mynd," meddai Dawn.

"Fe wnaeth y plismon ddweud, yn y rhyfel bod lot o bobl wedi mynd o'r ardal yma i Lerpwl i wneud bomiau. Roedden nhw yn dod a'r 'shells' yn ôl efo nhw fel rhyw fath o 'souvenirs'."