'Sicrwydd ansicrwydd': Argyfwng ariannol Gwlad Groeg

  • Cyhoeddwyd
GroegFfynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ciwiau yn parhau y tu allan i fanciau yng Ngroeg ddydd Mawrth

Gyda llywodraeth Gwlad Groeg yn cynnal trafodaethau am dalu eu dyled i'r Undeb Ewropeaidd, y wlad mewn perygl o golli defnydd o'r Ewro, a chiwiau hir y tu allan i fanciau wrth i'r cyhoedd geisio cael gafael ar eu harian, mae'r wlad mewn argyfwng.

Mae Geraint Curig wedi bod yn byw yn y wlad ers wyth mlynedd, ac mae'n rhannu ei brofiadau o'r argyfwng ariannol yno gyda Cymru Fyw.

Yn nyddiau coleg fe gyflwynwyd cerdyn gwyrthiol i gael arian allan o beiriant twll yn y wal pan oedd y banc wedi cau.

£10 oedd y swm enfawr ar gael yn ddyddiol.

30 mlynedd yn ddiweddarach dwi'n byw mewn gwlad ble mae'r banciau ar gau tan o leia' 7 Gorffennaf, a mymryn dros £40 (€60) yw'r mwyafswm sydd ar gael yn ddyddiol o'r peiriant pres.

Gwlad hardd

Yn gynharach yn y mis roedd gen i ffrindiau o Gymru yn aros yma. Roedden nhw wedi rhyfeddu at harddwch yr ardal dwi'n byw ynddi. Ardal sydd fymryn i'r de o ddinas Kalamata.

Mae gen i tua 100 o goed olewydd sy'n cynhyrchu peth o olew gorau'r byd. Yn wir, mae pobl leol yn poeri ar yr awgrym bod Sbaen a'r Eidal hefyd yn cynhyrchu olew olewydd.

Gydag ychydig o dir i dyfu llysiau, mae pethau'n well ar lawer yn yr ardal na mewn dinas enfawr fel Athen, lle roeddwn i'r wythnos ddiwetha'.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Geraint wedi bod yn byw yng Ngroeg ers wyth mlynedd

Ond yn yr ardal yma hefyd mae yna ddioddefaint a thlodi. Ers pedair neu bum mlynedd mae yna fudiad gwirfoddol i gasglu a dosbarthu nwyddau, dillad a meddyginiaeth i'r rhai llai ffodus.

Doedd gan y Groegwyr ddim gair i ddisgrifio straen bywyd ond mae "stress" yn air cyffredin yma bellach.

Yn anffodus, mae hunanladdiad yn digwydd yma hefyd. Fe ddywedodd un rhiant ar ôl colli ei fab: "Fe wnaethon nhw ddwyn ei freuddwydion."

Dyfodol sigledig

Yn sicr wnes i ddim breuddwydio pan symudais i Wlad Groeg wyth mlynedd yn ôl y buaswn i bellach yn byw mewn gwlad â dyfodol mor sigledig.

Beth sy'n mynd i ddigwydd yw'r cwestiwn cyson. A'r ateb? Gawn ni weld.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bu miloedd o bobl yn protestio y tu allan i senedd y wlad ddydd Llun

Dwi'n dweud yn aml y cewch chi chwe barn wahanol gan dri Groegwr. Fe fydden nhw'n dadlau yn danbaid gan ddatgan 'ar yr un llaw, ond yna ar y llaw arall'.

A dyna'r penbleth. Ar un llaw maen nhw'n daer am aros gyda'r Euro, ond ar y llaw arall dydyn nhw ddim am weld rhagor o dorri ar bensiynau a swyddi, a chynnydd pellach mewn trethi.

Ac o dan yr wyneb mae yna bryder. Fydd pethau'n troi'n flêr? Beth ddaw ohonom ni?

Cywilydd

Mae yna gywilydd hefyd bod y wlad wedi dirywio i sefyllfa ble mae hanner y bobl ifanc allan o waith a bod eraill yn gadael.

Gadael i chwilio am waith oedd hanes gymaint o Roegwyr wnaeth hwylio i Awstralia a Canada yn y '50au a '60au.

Mae'n achos loes a dicter bod y wlad yn colli cenhedlaeth ddawnus arall, a theuluoedd yn chwalu unwaith eto i bedwar ban byd.

Wrth i'r wlad baratoi i bleidleisio mewn refferendwm ddydd Sul, beth fydd ein hanes ni?

Yr unig beth sy'n sicr yng Ngroeg bellach yw'r ansicrwydd. Ond ar y llaw arall…