Ymgyrch Pallial: Pumed dyn wedi ei ganfod yn euog

  • Cyhoeddwyd
Edward Huxley
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Edward Huxley, 70, o Cookham, Berkshire, wedi gwadu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus

Yn yr achos yn erbyn saith dyn sydd wedi'u cyhuddo o droseddau rhyw hanesyddol, mae dyn arall wedi'i gael yn euog.

Penderfynodd y rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Edward Huxley, cyn-blismon gyda Heddlu Llundain, yn euog o ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus.

Huxley oedd y pumed i'w gael yn euog yn yr achos, gydag un wedi ei ganfod yn ddieuog.

Bydd y rheithgor yn parhau i ystyried eu dyfarniad yn achos Keith Stokes ddydd Mercher.

Ddydd Llun, fe gafwyd Neil Phoenix, 63, o Wrecsam, yn euog o un cyhuddiad o ymosod yn anweddus.

Yr wythnos ddiwethaf fe gafwyd tri dyn - Mark Grainger (arferai gael ei adnabod fel Gary Cooke) yn euog o 16 o gyhuddiadau, David Lightfoot yn euog o naw cyhuddiad, a Roy Norry yn euog o chwe chyhuddiad ac yn ddieuog o ddau.

Roedd y cyn-athro a pherchennog cartref plant, Roger Griffiths, 76, o Wrecsam, yn wynebu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus. Ddydd Iau, fe'i cafwyd yn ddieuog o un cyhuddiad, a chafodd ei ganfod yn ddieuog o'r ail achos bnawn Gwener.