Holi sêr Gemau Cymru: Jasmine a'r judo

jasmine judo
Image caption Mae Jasmine (ar y pen ar y dde) 'yn caru pob agwedd o'r gamp'

Gydol penwythnos Gemau Cymru, mae Cymru Fyw wedi bod yn holi rhai o sêr y dyfodol sy'n cystadlu. Mae Jasmine Hacker-Jones yn cystadlu yn y judo gyda chlwb Maes Teg.

Pa mor bwysig yw'ch camp i chi?

Mae fy nghamp yn hynod bwysig i fi - mae'n deg dweud mod i'n ffitio gweddill fy mywyd o gwmpas y gamp - gan gynnwys fy neiet, gwaith ysgol, teulu ffrindiau ac unrhyw amser sbâr.

Sut mae cadw cydbwysedd rhwng hyfforddi a pharhau i fwynhau'r gamp?

Dyw dod o hyd i'r balans rhwng hyfforddi a chystadlu ddim yn anodd i mi, dw i'n caru bob agwedd o judo. Weithiau dw i'n teimlo falle mod i'n gwneud gormod ac yn dechrau amau ydw i wir yn mwynhau, ond ar ôl gwthio drwy hynny dw i'n caru'r gamp hyd yn oed yn fwy.

Beth mae Gemau Cymru yn ei olygu i chi?

Mae Gemau Cymru mor bwysig. Nid dim ond i fi, ond i nifer o athletwyr ifanc yng Nghymru. Mae'n cynnig cyfle i gystadlu ar lefel broffesiynol, ac yn cynnig cymorth, cefnogaeth a mynediad i wasanaethau fyddai'n anodd eu cael yn unrhywle arall.

Lle hoffech chi fod mewn pum mlynedd?

Dw i'n gobeithio bod yn cystadlu ar lefel Gemau'r Gymanwlad o fewn pum mlynedd.

Beth yw'ch uchelgais?

Yn hirdymor, dw i eisiau llwyddo yn y Gemau Olympaidd yn ogystal â bod yn hyfforddwr judo llwyddiannus, ac efallai agor fy nghlwb judo fy hun.

Straeon perthnasol