Rhybudd stormydd ar ôl diwrnod poethaf y flwyddyn

Tywydd Image copyright Swyddfa Dywydd
Image caption Fe allai'r tymheredd gyrraedd 31C (88F) yng Nghymru ddydd Mercher

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gallai stormydd difrifol effeithio ar rannau o ogledd Cymru ddydd Mercher.

Mae rhybudd melyn mewn lle yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Dydd Mawrth oedd diwrnod poethaf y flwyddyn hyd yn hyn, wrth i'r tymheredd gyrraedd 26.3C (79F) am hanner dydd yng Ngheredigion a Sir Ddinbych.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi dweud y gallai'r tymheredd gyrraedd 31C (88F) yng Nghymru ddydd Mercher.

Dywedon nhw fod aer poeth yn symud tua'r gogledd o Ffrainc, fydd yn gweld tymheredd yn codi ar draws y DU.

Image caption Fe gafodd dymheredd o 26.3C ei gofnodi yng Ngorsaf Dywydd Gogerddan ger Aberystwyth ddydd Mawrth