Dyletswydd gwrthderfysgaeth mewn grym

  • Cyhoeddwyd
DiogelwchFfynhonnell y llun, PA

Fe fydd dyletswydd gyfreithiol ar gyrff cyhoeddus i gymryd camau i rwystro pobl rhag cael eu denu i derfysgaeth o ddydd Mercher ymlaen.

Mae Dyletswydd Atal, gafodd ei gyflwyno fel rhan o Ddeddf Diogelwch a Gwrth-Derfysgaeth 2015, yn rhoi gorfodaeth ar fudiadau a chyrff yn cynnwys ysgolion, awdurdodau lleol, carchardai, yr heddlu ac awdurdodau iechyd i gymryd camau i atal pobl rhag cael eu denu i derfysgaeth.

Dywedodd Gweinidog Diogelwch Llywodraeth y DU John Hayes: "Rydym wedi gweld yn llawer rhy eglur y peryglon o radicaleiddio a'r difrod y mae'n ei gael ar unigolion, teuluoedd a chymunedau."

"Amddiffyn pobl"

"Mae Dyletswydd Atal am amddiffyn pobl rhag dylanwad gwenwynig a niweidiol syniadau eithafol sy'n cael eu defnyddio fel dadl o blaid terfysgaeth. Mae'r gwaith o amddiffyn y rhai hynny sydd yn fregus ac mewn peryg o gael eu radicaleiddio yn waith i ni i gyd.

"Fe fydd y ddyletswydd newydd yn sicrhau fod cyrff ar draws y wlad yn chwarae eu rhan ac yn gweithio mewn partneriaeth, fel rhan o'n agwedd un genedl i ddod a'r wlad at ei gilydd i fynd i'r afael ag eithafiaeth.

Dywed llywodraeth y DU ei bod wedi cydweithio gyda'r sectorau fydd yn cael eu heffeithio gan y newidiadau i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'u dyletswyddau newydd, a'u bod yn ymwybodol o'r arwyddion fod unigolyn yn cael ei ddenu i derfysgaeth ac yn gwybod sut i ofyn am gymorth.

Bydd y rheolau newydd hefyd yn cael eu gweithredu mewn colegau a phrifysgolion, unwaith y bydd canllawiau newydd ar siaradwyr eithafol yn cael eu cyhoeddi ym mis Mawrth, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus.